1 Januar 2007 Blev Danmark Inddelt I Regioner Hvor Mange?(Korrekt svar)

Den 1. januar 2007 inddeles landet i fem regioner, jf. stk. 3.

Hvad hedder de 5 regioner i Danmark?

Regioner i Danmark

 • Region Hovedstaden.
 • Region Midtjylland.
 • Region Sjælland.
 • Region Syddanmark.

Hvor mange regioner består Danmark af?

De fem regioner i Danmark er forskellige både i forhold til geografi, størrelse og indbyggertal.

Hvordan er Danmark delt op i regioner og kommuner?

Danmark er i dag inddelt i 5 regioner og 98 kommuner. Før strukturreformen i 2007 var Danmark inddelt i 14 amter og 271 kommuner. Regionerne tager sig først og fremmest af sygehusdriften, mens kommunerne har en lang række opgaver, blandt andet børnepasning, ældrepleje og folkeskoler.

Hvornår blev regionerne oprettet?

De fem regioner er folkevalgte administrative enheder hvis hovedopgaver er sundhedsvæsenet, regional udvikling og drift af en række sociale institutioner. Regionerne blev oprettet den 1. januar 2007 i forbindelse med de 13 amters nedlæggelse som en del af Strukturreformen.

Hvilke kommuner hører til hvilke regioner?

Danmarks 5 regioner og 98 kommuner

 • Danske Regioner. Region Nordjylland. Region Midtjylland. Region Syddanmark. Region Sjælland. Region Hovedstaden.
 • Brønderslev Kommune. Frederikshavn Kommune. Hjørring Kommune. Jammerbugt Kommune. Læsø Kommune.
 • Favrskov Kommune. Hedensted Kommune. Herning Kommune. Holstebro Kommune. Horsens Kommune.
You might be interested:  Hvad Er Den Lovgivende Magt I Danmark?(Løsning fundet)

Hvad kan kommunerne bestemme?

Kommunernes opgaver

 • Det sociale område: det samlede finansierings-, forsynings- og myndighedsansvar.
 • Børnepasning.
 • Specialundervisning for voksne.
 • Sundhed (forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse, behandling af alkohol- og stofmisbrug, hjemmesygepleje, tandpleje og socialpsykiatri)

Hvad er den danske stat?

Stat

 • En stat er en organisation med egen regering, der har suverænitet over et geografisk mere eller mindre afgrænset område.
 • Staten er et ofte anvendt udtryk for hele regeringsapparatet, men kan også adskilles herfra, idet regeringen og dens embedsmænd hele tiden skiftes ud, mens staten består.

Hvordan er Danmark opdelt?

I 1900-tallet har man traditionelt talt om tre landsdele: Jylland, Øerne og Bornholm. Øerne omfatter i den forbindelse Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og de mindre omgivende øer, men ikke Bornholm. I de senere år er betegnelserne Østdanmark og Vestdanmark ofte brugt. Her deler man landet ved Storebælt.

Hvad tager staten sig af?

Statens opgaver Staten skal typisk tage sig af opgaver, hvor der skal være en sammenhæng i hele landet og på tværs af kommuner og regioner. Det er for eksempel politi, forsvar og retsvæsen. Derudover er det staten, der tager sig af for eksempel skatteopkrævning, ungdomsuddannelser og nationale miljøopgaver.

Hvilke regioner er der?

Besøg regionerne på nettet

 • Region Hovedstaden.
 • Region Sjælland.
 • Region Syddanmark.
 • Region Midtjylland.
 • Region Nordjylland.

Hvilken region er størst?

Hvilken region er størst og mindst? Region Midtjylland fylder klart mest på landkortet med et areal på 13.011 km2, mens Region Hovedstaden er mindst med et areal på 2.563 m2.

Hvilke regioner genåbner?

Hvilke lande og regioner bliver gule og hvilke bliver røde? Fra den 21. april bliver der åbnet for indrejse fra følgende lande/ regioner i EU- og Schengenlande: Island (hele landet), norske regioner: Nordland, Trøndelag, Troms og Finnmark. Det vil være muligt at indrejse til Danmark fra disse lande/ regioner fra den 21.

You might be interested:  Hvornår Kom Tobakken Til Danmark?(Bedste løsning)

Hvad laver regionerne og hvor kommer deres penge fra?

Regionernes indtægter er sammensat af finansiering fra staten og finansiering fra kommunerne. Regionernes finansiering på sundhedsområdet er sammensat af fire elementer fastlagt i ”Loven om regionernes finansiering”, hvoraf det statslige bloktilskud udgør den største del: Statsligt bloktilskud. Nærhedsfinansiering.

Hvorfor bruger de danske regioner flere og flere penge på medicin?

Udviklingen af nye lægemidler har betydet, at der kan behandles flere patienter med gode resultater. Udviklingen betyder samtidig, at regionernes udgifter til medicin er stigende.

Hvordan finansiere kommuner og regioner deres opgaver?

Finansiering fra kommunerne

 • Regional udvikling. Inden for regional udvikling betaler kommunerne et udviklingsbidrag.
 • Det sociale område. På det sociale område bestiller kommunerne opgaverne hos regionerne.
 • Sundhed.
 • Det aktivitetsafhængige bidrag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *