Hvad Dyrker Vi Mest I Danmark? (TOP 5 Tips)

Tabel 1. Mest dyrkede afgrøder i Danmark til høst 2018, hektar

 • Vinterraps: 142.410.
 • Vinterbyg: 83.346.
 • Vårhavre: 82.200.
 • Vinterhybridrug: 73.659.
 • Kartofler i alt: 52.068.
 • Sukkerroer: 34.392.
 • Vårhvede: 30.034. Kilde: Landbrugsstyrelsen.

Hvilken kornsort dyrkes mest i Danmark?

Vårbyg er den mest dyrkede kornart i Danmark i 2020. Vårbyg bruges især til foder, men også til produktion af øl (maltbyg). Vinterhvede er i 2020 den næstmest dyrkede kornafgrøde i Danmark. Vinterhvede dyrkes især til foder, men også til brød og andre produkter i fødevareindustrien.

Hvad bliver dyrket mest i Danmark?

Vårbyg indtager førstepladsen på Landbrugsstyrelsens årlige opgørelse over afgrøder, som landbrugerne har søgt landbrugsstøtte til. Opgørelsen afslører desuden, at fem ud af de ti mest dyrkede afgrøder i Danmark er korn. Kører man gennem det danske landskab, vil man se, at markerne lige nu bugner af alverdens afgrøder.

Hvad bliver der dyrket på markerne?

De danske landmænd har i 2019 dyrket flere vinterafgrøder på deres marker end de gjorde i fjor. Vinterafgrøder består af hvede, byg, rug og raps sået om efteråret. Disse afgrøder er tilsammen steget med 244.000 ha i 2019, og det svarer stort set til faldet i vårafgrøderne – hvede byg, havre og raps sået om foråret.

You might be interested:  Hvem Døde I 2018 I Danmark?(Perfekt svar)

Hvilken afgrøde sås oftest?

Vinterhvede er tilbage som den mest dyrkede afgrøde i Danmark, efter et specielt 2018 hvor vårbyg overhalede vinterhveden og stjal førstepladsen. Det viser Landbrugsstyrelsens årlige opgørelse over, hvilke afgrøder landmændene har søgt om landbrugsstøtte for.

Hvad er de 5 vigtigste afgrøder planter der bliver dyrket i Danmark?

Tabel 1. Mest dyrkede afgrøder i Danmark til høst 2018, hektar

 • Vårbyg: 713.375.
 • Vinterhvede: 381.730.
 • Silomajs: 179.063.
 • Vinterraps: 142.410.
 • Vinterbyg: 83.346.
 • Vårhavre: 82.200.
 • Vinterhybridrug: 73.659.
 • Kartofler i alt: 52.068.

Hvilken plante er verdens 4 største afgrøde?

Byg er den fjerde mest dyrkede kornsort efter majs, ris og hvede. Der dyrkes omkring 132 mio.

Hvilken afgrøde er den mest dyrkede på verdensplan?

»Brødhvede er den mest dyrkede afgrøde på verdensplan og er basisføde for en tredjedel af verdens befolkning. Men dens genom er så kompleks, at det altid har været anset for at være umulig at sekventere,« siger Frédéric Choulet til Reuters.

Hvilke grøntsager gror bedst i Danmark?

Det er heller ikke tilfældigt, at det er kartoffel, løg, porre, gulerod og kål, som er basisgrønsager i Danmark. De giver næsten altid et godt udbytte, passer godt til klima og jord, og så mætter de godt.

Hvor mange procent af Jylland er marker?

Arealanvendelsen i Danmark har ændret sig meget i tidens løb, og den ændrer sig fortsat. Byområderne og vejnettet er blevet større på bekostning af enge, klitter, moser og søer. Dyrkede marker tegner stadig den største del af landskabet med 62 procent, men andelen er faldende.

Hvor meget havre dyrkes i Danmark?

Der er lige nu ekstra mange bjælder på de danske marker. Arealet med den gamle kornsort havre er nemlig boomet kraftigt i år. Havremarkerne fylder hele 40 procent mere end sidste år og dækker et areal på over 53.000 hektar.

You might be interested:  Hvor Mange Bruger Pinterest I Danmark? (TOP 5 Tips)

Hvad koster det at dyrke 1 ha?

I dag koster den i omegnen af 750.000 kroner pr. hektar. Sådan lyder historien for Leo de Jonge, landmand ved Zeewolde i Hollland. Han fortæller, at det var staten, der i 1968 inddæmmede arealerne og begyndte at dyrke dem.

Hvad er en Vinterafgrøde?

Vinterafgrøder består af hvede, byg, rug og raps sået om efteråret. Disse afgrøder er tilsammen steget med 244.000 ha i 2019, og det svarer stort set til faldet i vårafgrøderne – hvede byg, havre og raps sået om foråret. Vinterafgrøder har et højere udbytte pr.

Hvad sår man efter hvede?

Såfremt der vælges, at så hvede efter hvede, bør der af hensyn til risikoen for angreb af goldfodsyge anvendes Lattitudebejdset udsæd. Efter en god forfrugt (raps, ærter, havre, kartofler etc.) bør vinterhvede sås første gang, jorden er tjenlig efter 1. september.

Hvad kan man så tidligt?

Før jeg uddyber de enkelte grøntsager, du kan så i marts måned, får du et overblik over, hvilke det drejer sig om:

 • Tomater.
 • Chilier.
 • Peberfrugter.
 • Auberginer.
 • Porrer.
 • Kål.
 • Ærter.
 • Salat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *