Hvad Er Den Længste Uddannelse I Danmark?(Korrekt svar)

Ifølge UG, er bacheloren 3-4 år (ved dog ikke hvordan det skal forstås) og kandidaten er 2 år. Man kunne jo også argumentere for at en professionsbacheloruddannelse er den længste, da den oftest tager 3½ år. En bachelor- og efterfølgende kandidat er to forskellige uddannelser.

Hvad for en uddannelse tager længst tid?

Mellemlange videregående uddannelser er fx sygeplejerske, folkeskolelærer og diplomingeniør. Lange videregående uddannelser varer samlet 5 år og er typisk delt op i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig kandidatgrad. En lang videregående uddannelse er fx antropolog, læge og teolog.

Hvad er Danmarks længste uddannelse?

med.), og en person, der har fuldført uddannelsen, erhverver sig derved graden cand. med. Studiet til læge varer 6 år (tidligere 6½ år) og kan læses på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Man har ret til SU alle 6 år.

Hvad er den værste uddannelse?

Der findes også statistisk materiale, som bakker min påstand op om, at statskundskab er den værste uddannelse, man kan tage. Ifølge en undersøgelse foretaget af nyhedsbureauet NaTemat, er der kun én ledig stilling for hver 150 kandidater i Polen.

You might be interested:  Hvad Er Inflationen I Danmark 2019?(Korrekt svar)

Hvor lang tid tager en medicin uddannelse?

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.

Hvor lang tid tager det at uddanne sig til dyrlæge?

Uddannelsesvej. Når du har taget en gymnasial eksamen, tager det som minimum 5,5 år at blive dyrlæge.

Hvor mange i Danmark har ikke en uddannelse?

I 2020 havde 24 pct. af de 25-69 årige ikke taget hverken en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Hvordan bliver man læge i Danmark?

Uddannelsesvejen består af:

 1. En gymnasial eksamen.
 2. En bacheloruddannelse.
 3. En kandidatuddannelse.
 4. En 1-årig klinisk basisuddannelse.
 5. En 1-årig introduktionsuddannelse til specialet.
 6. 5 års uddannelse til speciallæge.

Hvor mange danskere har en bachelor?

For ifølge tal fra Danmarks Statistik er der blandt de 30-69 årige 10,4 procent, der har gennemført en lang videregående uddannelses eller fået en ph. d.

Hvor mange procent tager en uddannelse?

Regeringen har to klare målsætninger for uddannelsessystemet: 2015-målsætning: 95 procent skal opnå mindst en ungdomsuddannelse • 2020-målsætning: 60 procent skal opnå en videregående uddannelse, 25 procent en lang videregående uddannelse.

Hvor mange gennemfører en videregående uddannelse?

Der er erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og universitetsuddannelser samt en kategori, vi kalder ‘andre uddannelser ‘, hvor blandt andet politi, forsvar, farmakonom og forfatter hører ind under.

Hvor stor en del af befolkningen har en videregående uddannelse?

De videregående uddannelser Personer med en videregående uddannelse udgør over 850.000 personer eller 15,8 pct. af hele befolkningen.

Hvilken uddannelse tager kortest tid?

Størstedelen af de korte videregående uddannelser er erhvervsakademiuddannelser, der medfører en erhvervsakademigrad (AK). Korte videregående uddannelser i Danmark varer 2-3 år, læses på erhvervsakademier og inddeles i følgende 5 kategorier: Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser. It- og designuddannelser.

You might be interested:  Hvornår Kommer Skoda Enyaq Til Danmark?(Løse)

Hvilke uddannelser giver god løn?

Her er de 20 djøf-studier, der giver mest i løn

 • Forsikringsmatematik, KU: 85.500 kr.
 • Business Administration and Information Systems, CBS: 69.200 kr.
 • Erhvervsøkonomi og matematik, CBS: 67.650 kr.
 • Revisorkandidat, CBS: 67.200 kr.
 • Matematik-økonomi, KU: 63.050 kr.
 • Matematik-økonomi, SDU: 62.050 kr.

Hvilken uddannelse skal jeg vælge for at blive rig?

Så er det afgørende, hvilken uddannelse du vælger. Længere uddannelse giver højere løn. Sådan forestiller de fleste af os nok, at det hænger sammen. Den viser, at man får langt færre penge at leve for, hvis man vælger en humanistisk uddannelse i stedet for en erhvervsøkonomisk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *