Hvad Er Den Største Ø I Danmark?(Løse)

Danmarks største øer

Øens navn Areal (i km²)
1 Sjælland 7.049,27
2 Nørrejyske Ø 4.674,24
3 Fyn 2.988,62
4 Lolland 1.244,97

93

Hvad heder verdens største ø?

Størrelsen varierer kraftigt fra små slam- og sandøer på få kvadratmeter til Grønland, som med sit areal på på 2.166.086 km², hvoraf 410.449 km² er isfrit, er Jordens største ø. Australien er større, men regnes for at være et kontinent.

Er sjælland større end Fyn?

Efter areal: Sjælland 703.132 ha, Vendsyssel-Thy 468.573 ha, Fyn 298.456 ha, Lolland 124.286 ha, Bornholm 58.815 ha, Falster 51.375 ha, Morsø 36.331 ha, Als 31.222 ha, Langeland 28.384 ha, Møn 21.775 ha.

Er Grønland den største ø i verden?

Grønland er verdens største ø. Landet strækker sig fra Nunap Isua (Kap Farvel) i syd, 59,46° N til Odaap Qeqertaa (Odak Ø ), 83,40o N, som er det nordligst beliggende landområde i verden.

Hvad hedder de 15 danske øer?

Beboede danske øer

  • Sjælland. 2.130.541.
  • Fyn. 449.566.
  • Nørrejyske Ø 289.517.
  • Amager. 152.512.
  • Lolland. 67.908.
  • Als. 52.052.
  • Falster. 44.266.
  • Bornholm. 43.040.

Hvilken ø er verdens næststørste?

2. Ny Guinea – 786.000 kvadratkilometer. Ny Guinea er verdens næststørste ø. Den ligger nord for Australien.

You might be interested:  Hvornår Farve Tv I Danmark?(Løsning fundet)

Hvad er verdens mindste ø?

Nauru ligger i Stillehavet på 0°32′ sydlig breddegrad og 166°55′ østlig længdegrad. Øen er ovalformet med et areal på 21 km² og ligger 42 km syd for ækvator.

Hvilken landsdel i Danmark er tættest befolket?

Landdistriktet i Egedal er tættest befolket med mellem 29-35 indbyggere pr. km², fulgt af Fredensborg, Solrød, Odsherred, Roskilde og Aarhus. Befolkningstætheden er lidt lavere på Fyn – i alle de fynske kommuners landdistrikter er den mellem 22 til 28 indbyggere pr. km².

Hvilken ø er størst i verden?

Med sine 590.000 km2 er øen verdens fjerde største ø. Øen Borneo er kun overgået af to øer i størrelse. Den omfatter et areal på 736.000 km2 og deles af de tre lande Malaysia, Indonesien og Brunei. Denne bjergrige ø ligger nord fra Australien og har et areal på 785.000 km2.

Hvilke land i verden har flest øer?

Indonesien er verdens største øgruppe og består af de seks hovedøer Sumatra, Java, Sulawesi, Bali, Kalimantan (den indonesiske del af Borneo) og Irian Jaya (den indonesiske del af Ny Guinea), samt 13.677 mindre øer. Omkring 3.000 af øerne er beboede og strækker sig over et vulkansk område på 1.904.569 km².

Hvad er det største land i hele verden?

Nummer 1 på listen over verdens største lande er Rusland. Det er næsten dobbelt så stort som Canada og dækker store dele af Europa og Asien. På trods af sin enorme befolkningstæthed er befolkningstallet stadig relativt lille for et så stort landområde. Rusland huser nemlig kun den niende største befolkning i verden.

Hvor ligger Birkø?

Venø er en ø beliggende i Limfjorden nord for Struer. Den er cirka 7,5 km lang og 1,5 km bred på det bredeste sted og har et areal på 6,46 km².

You might be interested:  Hvornår Begyndte Man At Betale Pant I Danmark?(Bedste løsning)

Hvor mange ubeboede øer er der i Danmark?

En velillustreret og fascinerende opdagelsesrejse til det glemte Danmark og udvalgte, ubeboede småøer, som engang rummede små, isolerede samfund. Danmark er et ørige, og der findes mere end 300 ubeboede danske øer.

Hvor mange bor på Siø?

Der bor 15 mennesker på Siø, der har et areal på 1,43 kvadratkilometer eller 133 hektar. I 1959 blev Siødæmningen og Siøsundbroen bygget til Tåsinge, mens Langelandsbroen til Langeland blev bygget i 1962. Siø har været ejet af samme familie fra 1921 til 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *