Hvad Er Mindstelønnen I Danmark 2017?(Spørgsmål)

Den gennemsnitlige mindsteløn i Danmark er således et gennemsnit af alle mindste-lønninger på tværs af en række forskellige sektorer, og den er i øjeblikket ca 110 kr i timen. Lønforhandlinger foregår udelukkende mellem arbejdsmarkedets partere, hvilket vil sige fagforeninger og arbejdsgiver-foreninger.

Hvad er mindstelønnen i Danmark 2020?

Er der mindsteløn i Danmark? Nej. Modsat mange andre lande er der ikke nogen lovbestemt mindsteløn i Danmark.

Er der en mindsteløn i Danmark?

I Danmark er mindstelønnen ikke bestemt ved lov. Er du omfattet af en overenskomst på dit arbejde, er du sikret en mindsteløn. Dermed ender du ikke med at tjene 60 kr. i timen som voksen.

Hvad er mindstelønnen for en servicemedarbejder?

136,38 kr.

Hvad er mindstelønnen i 3f?

I Danmark har vi ingen mindsteløn.

Hvad tjener en ufaglært butiksassistent?

Check din Løn En Salgsarbejde i butik tjener typisk mellem 15.424 kr. og 22.829 kr. brutto pr. måned ved jobbets start.

Hvad er mindstelønnen i HK?

I de fleste af HK Privats landsoverenskomster er der ingen mindstelønssatser. Du kan altså ikke slå op i overenskomsten og se, hvad du skal have i løn.

Hvad er en mindsteløn?

En minimumsløn er en lovfæstet mindstebetaling, som en arbejdsgiver skal betale en lønmodtager i et ansættelsesforhold. En sådan officiel minimumsløn findes ikke i Danmark, men er udbredt i de fleste andre EU-lande og i USA.

Hvor meget får en pædagogmedhjælper i løn?

205,42 kr.

You might be interested:  Hvor Mange Begår Selvmord I Danmark? (TOP 5 Tips)

Hvad er lønnen for en køkkenmedhjælper?

Basislønnen for 16-årige og 17-årige køkkenmedhjælpere udgør: 16 årige: 148.105 kr. i provinsen 152.037 kr. i hovedstaden 17 årige: 165.143 kr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *