Hvad Har Man Ret Til I Danmark?(Spørgsmål)

Borgerlige rettigheder og pligter

 • beskyttelse af privatlivets fred,
 • ret til beskyttelse mod bagtalelse og tilsvining,
 • ytringsfrihed, herunder retten til uhindret på tryk at fremsætte sin opfattelse (dog altid under ansvar),
 • religionsfrihed,
 • forsamlingsfrihed og foreningsfrihed,
 • bevægelsesfrihed,

Hvad menes med rettigheder og pligter?

Rettigheder er pligters modpol. Rettigheder kan som pligter fastsættes ved lov eller aftale. I private forhold følger rettigheder og pligter som hovedregel hinanden. Har man ret til løn fra en arbejdsplads, har man også pligt til at udføre et stykke aftalt arbejde.

Hvor mange rettigheder har vi?

Retten til uddannelse, arbejde og sundhed. Frihed fra diskrimination, slaveri og tortur. Idéen om, at alle mennesker har rettigheder og friheder, alene fordi de er mennesker, kan spores langt tilbage i tiden.

Hvilke rettigheder giver grundloven os?

Grundloven indeholder en række menneskerettigheder, som primært er borgerlige og politiske rettigheder, for eksempel:

 • Ytringsfrihed (§ 77)
 • Foreningsfrihed (§ 78)
 • Forsamlingsfrihed (§ 79)

Hvilke rettigheder har borgeren?

Retten til begrænsning af behandling Borgeren har visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset.

You might be interested:  Hvor Mange Troende Er Der I Danmark?(Løse)

Hvilke rettigheder og pligter har vi som borgere i Danmark?

Det danske samfund er et demokrati og et velfærdssamfund. For det første har borgerne demokratiske rettigheder, som omfatter politiske rettigheder og frihedsrettigheder. For det andet har borgerne i velfærdssamfundet nogle sociale rettigheder, som omfatter retten til en række sociale tilbud og ydelser.

Hvilke pligter har vi som borgere i Danmark?

I Danmark omfatter borgerpligterne:

 • Skattebetaling.
 • Værnepligt.
 • Undervisningspligt.
 • Borgerligt ombud (eller blot ombud): Bl. a. pligt til at deltage som kommunalbestyrelsesmedlem, nævning eller domsmand.

Er der en grænse for ytringsfrihed?

Er der grænser for ytringsfriheden? I Danmark sikrer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Grundloven ytringsfriheden. Ytringsfriheden er imidlertid begrænset. Det betyder, at domstolene har ret til at straffe udtalelser, som er i strid med forskellige lovbestemmelser.

Hvem havde ikke rettigheder i 1789?

august 1789 InfoDel. Den franske nationalforsamling – der oprindeligt var blevet valgt som en stænderforsamling – vedtog i begyndelsen af august at afskaffe de gamle standsprivilegier. Dermed ophævede man den feudale samfundsorden, der havde hersket i Frankrig siden middelalderen.

Hvor mange artikler består Menneskerettighedserklæringen af?

I dag diskuteres reglerne i disse aftaler ofte, når man taler om menneskerettigheder. I 1948 vedtog FN Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Den består af 30 artikler, der definerer, hvad der menes med menneskerettigheder. Senere har FN vedtaget ni konventioner, der uddyber det, der er anført i verdenserklæringen.

Hvad betyder lige for loven?

Alle mennesker er lige for loven og ligeværdige. Offentlige myndigheder er forpligtede til at sikre overholdelse af denne bestemmelse.

Hvad er dine rettigheder omkring behandling af dine personoplysninger?

Personoplysninger – dine rettigheder Du har fx ret til: at få besked om, at dine personoplysninger indsamles og behandles, at få indsigt i de oplysninger, der behandles om dig selv, og. at få rettet urigtige/forkerte oplysninger om dig.

You might be interested:  Hvor Mange Forlag Er Der I Danmark?(Løsning)

Hvilke 7 rettigheder har borgeren i forhold til indsamlede data?

a., 1) at skabe åbenhed om, hvem der behandler oplysninger om de registrerede, 2) at give de registrerede mulighed for at få indsigt i hvilke oplys- ninger, der behandles om dem samt 3) at give de registrerede mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger slettes, berigtiges mv.

Hvilke rettigheder har jeg ift data der handler om mig?

Du har pligt til aktivt at oplyse dine medarbejdere om, at du behandler persondata og hvilke typer/kategorier af data det er. Medarbejderen har ret til at bede dig om indsigt i de specifikke data, du behandler om vedkommende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *