Hvad Hedder Den Største Sø I Danmark?(Løse)

Arresø er Danmarks største sø med et areal på 40,72 km2. Søen er fladvandet med en største dybde på 5,6 m. Vandspejlet ligger normalt 3,9 m over havets overflade og middeldybden er 3,1 meter. Oplandsarealet til søen (det landareal hvorfra søen modtager nedbør) er på 216 km².

Hvad er den dybeste sø i Danmark?

Furesø, der er Danmarks dybeste sø, ligger i Nordsjælland ca. 12 km i luftlinje fra Københavns centrum. Den ejes af Miljøministeriet og administreres af Naturstyrelsens lokale enhed i Østsjælland.

Hvad hedder Danmarks mindste sø?

Furesø er Danmarks dybeste sø og ligger i Nordsjælland. Søen ejes af Miljøministeriet og den er en del af Mølleå-systemet. Furesø har et areal på 9,41 km2. Den sjette største sø er en ferskvandssø i Vestsjælland og har et areal på 12,33 km2.

Hvor mange søer er der i Danmark?

I Danmark er der 120.000 søer. Langt de fleste af søerne er små – kun få er større end 10.000 m2. Søerne er spredt over hele landet, men de fleste ligger i det bakkede landskab i Nordsjælland samt Midt- og Østjylland.

Hvad hedder Danmarks største kunstige sø?

Tange Sø ligger i den sydøstlige del af Viborg Kommune på grænsen til Silkeborg Kommune. Den er Danmarks største kunstige sø. Søen ejes af Tangeværket. Søen har et opland på 1.790 km2, der hovedsageligt består af landbrugsarealer.

You might be interested:  Hvor Mange Møller Er Der I Danmark?(Korrekt svar)

Hvilke søer må man bade i?

Badesøer | VisitDenmark

  • Ring Sø I udkanten af Brædstrup by ligger Ring Sø, der i 2017 er blevet forbedret til glæde for områdets van
  • Vestre Søbad. Vestre Søbad ligger ved Almindsø og er en af Danmarks reneste søer.
  • Tag en dukkert i Silkeborg Langsø
  • Brassø (De Små Fisk)
  • Østre Søbad.
  • Fussing Sø
  • Himmelsøen.
  • Lynghøjsøerne.

Hvad er den dybeste sø?

Bajkalsøen er den største ferskvandssø i Asien med et areal på 31.494 km². Det er den dybeste sø i verden med en dybde på 1.637 m, og samtidig er det den sø i verden, der har det største volumen og rummer 20 % af jordens samlede ferskvandsresourcer.

Hvor dyb er den dybeste sø i Danmark?

Søen er 37,7 meter dyb på sit dybeste sted. Det gør den til Danmarks dybeste sø. Dybdekort over Furesøen med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen.

Er der søer i Danmark?

Der findes godt og vel 120.000 søer i vores lille land. Her kan du bl. a. opleve Danmarks dybeste sø, Danmarks største sø og de længste åer på Sjælland og i Jylland.

Hvad er Sjællands største sø?

Arresø er Danmarks største sø med et areal på 40,72 km2. Søen er fladvandet med en største dybde på 5,6 m. Vandspejlet ligger normalt 3,9 m over havets overflade og middeldybden er 3,1 meter. Oplandsarealet til søen (det landareal hvorfra søen modtager nedbør) er på 216 km².

Hvor ligger verdens dybeste sø?

Caspian Sea, Østeuropa – Verdens største sø dens store areal og dybde er det også noget, der sker den dag i dag! Søen har et overfladeareal på 371.000 kvadratmeterkilometer og strækker sig over Ajerbaijan, Iran, Kasakhstan, Rusland og Turkmenistan. Dette gør søen til den absolut største sø i verden!

You might be interested:  Hvorfor Oprettede Danmark En Koloni I Vestindien?

Hvor mange kilometer vandløb er der ca i Danmark?

Danmark har ca. 69.000 km vandløb. Hovedparten, ca. 75 %, er mindre vandløb, bække og grøfter med en bundbredde på mindre end 2,5 meter.

Hvad betegner en sø?

En sø består af et stort rumfang ferskvand. Søen kan evt. i perioder have afløb til andre søer eller havet via et eller flere vandløb. Små stillestående søer uden tilløb eller afløb kaldes undertiden vandhuller.

Hvor mange søer er der i Finland?

Med over 70% af landet dækket af smukke skove, 188.000 søer og mindst 70.000 øer, gør Finland krav på at være det lykkeligste sted i verden! Men det er ikke den eneste grund til, at vi bør beundre dette nordiske land.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *