Hvad Hedder Statsministeren I Danmark?(Perfekt svar)

Danmarks nuværende statsminister er Mette Frederiksen, der er medlem af partiet Socialdemokratiet. Mette Frederiksen blev statsminister 27. juni 2019. Embedet blev oprettet under enevælden, ved udnævnelsen af lensgreve Frederik Ahlefeldt til storkansler i 1676.

Hvem var statsminister i Danmark i 1940?

oktober 1940, 9. juli 1941 – muligvis flere! Den bestod af følgende ministre: Statsminister: Thorvald Stauning (S)

Hvad sker der hvis statsministeren dør?

En vicestatsminister er i nogle lande et regeringsmedlem, som kan tage posten for stedfortræder som statsminister når statsministeren er midlertidig fraværende. Ofte er vicestatsministeren en person med mange års politisk erfaring, og statsministerens højre hånd.

Hvilke ministre er ikke medlem af Folketinget?

Ja, alle kan i princippet blive minister. Der findes ingen formelle krav eller betingelser, der skal opfyldes, for at blive minister. En minister behøver heller ikke at være medlem af Folketinget.

Hvilken politik har vi i Danmark?

Danmarks politik finder sted inden for rammerne af et parlamentarisk, repræsentativt-demokratisk, konstitutionelt monarki med forholdstalsvalg. Politiske beslutninger tages på mange forskellige områder, og en række aktører kan -formelt eller uformelt- påvirke lovgivningen i Danmark.

Hvem var statsminister i 2015?

juni 2015. Regeringen bestod for første gang siden Anker Jørgensens femte regering i begyndelsen af 1980’erne kun af ét parti, nemlig Venstre. Statsminister var Lars Løkke Rasmussen.

You might be interested:  Hvad Koster Det At Sende En Pakke I Danmark?(Løsning)

Hvem var statsminister i Danmark fra 1993 til 2001?

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I var Danmarks regering 25. januar 1993 – 27. september 1994.

Hvem var statsminister i 2005?

februar 2005. Følgende ministre fra partierne Venstre (V) og Det Konservative Folkeparti (K) var medlem af regeringen: Anders Fogh Rasmussen (V): Statsminister.

Hvem var statsminister i 1969?

Statsminister: Hilmar Baunsgaard (RV) Udenrigsminister: Poul Hartling (V)

Hvem var statsminister i Danmark under 2 verdenskrig?

Erik Julius Christian Scavenius (født 13. juni 1877 på Klintholm på Møn, død 29. november 1962 i Gentofte) var en dansk politiker og diplomat, der var udenrigsminister 1909-10, 1913-20 og 1940-43 og statsminister fra 9. november 1942 til 29. august 1943 (formelt til 5. maj 1945).

Hvem bestemmer hvem der skal være statsminister?

Grundloven giver dronningen magt til at udpege statsministeren og de øvrige ministre. Men i praksis er det et flertal i Folketinget, der er afgørende for, hvem der skal være statsminister. Statsministeren sætter så sit ministerhold og danner sin regering.

Hvem bestemmer hvem der skal være minister?

Det er statsministeren, der bestemmer, hvor mange ministre en regering skal have, og hvem der skal være minister. Statsministeren vælger ofte ministre, som også er medlemmer af Folketinget, men det er ikke noget krav, at en minister er medlem af Folketinget.

Hvor længe er man statsminister i Danmark?

En amerikansk præsident kan kun sidde i to perioder a fire år, men en statsminister i Danmark kan sidde præcis så længe han ikke har et flertal imod sig. Den statsminister, der har siddet længst i Danmark, sad i ca. 25 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *