Hvad Kan Der Af Figur 1 Udledes Om Sammenhængen Mellem Forbrugskvoten Og Beskæftigelsen I Danmark? (TOP 5 Tips)

Forbrugskvoten er husholdningernes forbrug i procent af den disponible indkomst. Den faglige sammenhæng mellem de to variable: Man skal med brug af faglig viden forklare, hvilken faglig sammenhæng der er mellem de to variable. Fx at stigende forbrugskvote vil medføre øget efterspørgsel og dermed øget beskæftigelse.

Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem BNP og beskæftigelse?

Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem BNP og beskæftigelse? Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem BNP og beskæftigelse. Det første vi gør er at lave et diagram med en lineær regression.

Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem udviklingen i BNP og udviklingen i import i Danmark?

I grafen findes en tendenslinje, der er fremkommet på baggrund af lineær regression. Tendenslinjen vi-ser, at jo højere BNP, des mere import. Dette fremgår også af formlen for tendenslinjen, der foreskriver, at hver gang BNP stiger med 1 mia. kr., så stiger importen med 1,03 mia.

You might be interested:  Hvornår Kom Dræbersneglen Til Danmark?(Perfekt svar)

Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem BNP i Danmark og import til Danmark?

På figur 1 er det tydeligt at se, jo højere BNP, des mere import. Det skyldes, da en stigning i BNP vil sige at der bliver produceret mere.

Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem BNP i Danmark og import til Danmark Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge?

Det er dermed i 91% af tilfældene en sammenhæng mellem stigende BNP og stigende import og altså må sammenhængens ses relativ gældende. Sammenhængen fremgår af funktionen y = 1,03x – 1090, hvilket illustrerer, at for hver gang Danmarks BNP stiger med 1 mia. kr., så stiger importen til landet med 1,03 mia. kr.

Er der sammenhæng mellem økonomisk vækst og beskæftigelse?

Vækstsammensætningen har med andre ord været gunstig for beskæftigelsen. Bag udviklingen i BVT og beskæftigelse gemmer sig stadig den kendsger- ning, at den underliggende vækst i produktiviteten er svag. Det hæmmer muligheden for øget velstand og velfærd på længere sigt.

Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om udviklingen i dansk økonomi i perioden 2007 2017 Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge?

Man kan ud fra tabel 1 se, at Danmarks BNP realvækst faldt mellem 2007 og 2009. Dette kan skyldes, at finanskrisen ramte Danmark omkring 2008. Finanskrisen påvirker alle de økonomiske mål. I en økonomisk lavkonjunktur er der faldende efterspørgsel, og dermed producerer virksomhederne mindre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *