Hvad Skete Der I 1957 I Danmark?(Perfekt svar)

Begivenheder

  • Danmarks første datamat DASK kommer til verden.
  • De seks underskriver Rom-traktaten og skaber dermed Det Europæiske Fællesmarked og Det Europæiske Atomenergifællesskab; Starten på EU.

Hvad sket der i 1957?

Den 25. marts 1957 underskrev de seks stiftere af EF (Frankrig, Vesttyskland, Italien og de tre Benelux-lande) Romtraktaten. Det var dermed en kendsgerning, at deres fællesmarked ville træde i kraft 1. januar 1958.

Hvem er født i 1957?

Sider i kategorien ” Født i 1957 ”

  • Paolo A. Nespoli.
  • Greg Abbott.
  • Tony Abbott.
  • Martha Abelsen.
  • Per Morten Abrahamsen.
  • Mogens Adelørn.
  • Afrika Bambaataa.
  • Gamal Al-Ghandour.

Hvad skete der i 1958 i Danmark?

13. februar – DASK, der er Danmarks første datamat konstrueret af Regnecentralen, ser dagens lys for første gang. 14. februar – Kongerigerne Irak og Jordan forenes i den Arabiske føderation med den irakiske konge Faisal II som leder.

Hvad skete der i 1989 i Danmark?

16. januar – De Danske Spritfabrikker, De Danske Sukkerfabrikker og Danisco meddeler, at de fusionerer, og dermed er Danmarks hidtil største industrivirksomhed en kendsgerning.

Hvad skete der i 1972 i Danmark?

Danmark og EF Den 2. oktober 1972 stemte et flertal på 63,3 % af de danske vælgere ja til dansk medlemskab af det Europæiske Fællesskab (EF).

Hvad skete der i efterkrigstiden?

Efter 2. Verdenskrig opstod Den Kolde Krig mellem de to nye supermagter, USA og Sovjetunionen. Det vil sige en ideologisk kamp og et våbenkapløb på kernevåben mellem de vestlige demokratier og de kommunistiske diktaturer. Europa blev delt i et øst og et vest langs en linje, der blev kendt som Jerntæppet.

You might be interested:  Hvor Mange Skatteydere Er Der I Danmark?(Løsning fundet)

Hvad sker der i 1950 erne?

I 1950 ‘ erne havde danskerne generelt en stærk tro på, at fremtiden så lysere ud end fortiden, og drømmene voksede. Der opstod nye muligheder for uddannelse, og årtiets afslutning var blandt andet præget af, at der var mere arbejde at få og flere materielle goder til befolkningen.

Hvad skete der i 1989 90?

DDR brød sammen, da landets regering den 9. november 1989 åbnede for borgernes frie adgang til Vestberlin. Mindre end et år efter var DDR indlemmet i Forbundsrepublikken Tyskland.

Hvad skete der i 1985 i Danmark?

Juli. 22. juli – Ved et terrorangreb i København omkommer én og 27 såres, da den muslimske terrorgruppe Islamisk Jihad sprænger bomber ved et amerikansk luftfartselskab og ved synagogen.

Hvad skete der i 1980erne?

1980 ‘ erne i Danmark bliver ofte kaldt usikkerhedens årti. Et årti, der var præget af økonomisk krise og frygt for atomkrig. Mens politikerne satte ind med såkaldt kartoffelkur, som skulle bremse det private forbrug og styrke landets økonomi, blev mange familier opløst af skilsmisse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *