Hvad Skete Der I 2009 I Danmark?(Korrekt svar)

2009 blev på forhånd udråbt til at blive et decideret kriseår. Det blev også et år, der var præget af store kursfald og mange danske C20-selskaber, der nedjusterede og nedskrev i stor stil. Men for danskerne blev det også et år, hvor SP-opsparing pludselig fik en helt ny betydning og betød flere penge til forbrug.

Hvad skete i året 2009?

15. januar – US Airways Flight 1549 nødlander i floden Hudson River i New York og alle 155 ombordværende overlever. 15. januar – I en ny bankpakke bevilliger staten lån til den danske banksektor på 100 mia.

Hvad blev opfundet i 2009?

Trådløst bredbånd er 2009’s hit hos danskerne, og det kommer både mobile medarbejdere og private forbrugere til gode. For blot få år siden blev trådløs internetadgang afregnet i antal kilobytes. I dag er der frit slag.

Hvad skete der 1 august 2009?

1. august – Anders Fogh Rasmussen tiltræder som generalsekræter for NATO.

Hvad skete der i 2008 i Danmark?

Den økonomiske krise i Danmark i 2008 udgjorde begyndelsen på den værste økonomiske krise i Danmark i flere årtier. Den medførte flere bankkrak, konkurser, faldende boligpriser, stigende ledighed, underskud på den offentlige saldo og en generel økonomisk afmatning.

You might be interested:  Hvor Mange Boligforeninger Er Der I Danmark?(Spørgsmål)

Hvad Sketer der i 2010?

januar – Anden valgrunde ved præsidentvalget i Kroatien. 12. januar – Et jordskælv der måles til 7,0 på richterskalaen rammer blot 15 kilometer fra centrum af Port-au-Prince i Haiti, jordskælvet kostede flere tusinde menneskeliv og ødelagde store dele af Haiti.

Hvad er der sket i 2006?

I september blev den 36-årige flyverspecialist Kim Wadim dræbt af en vejsidebombe i Al Hartha-området. Senest døde Martin Hjorth i kamp i oktober måned. Otte danske soldater er i alt blevet dræbt, siden krigen mod terror begyndte.

Hvad blev opfundet først?

1889 – Hollerith opfinder den første regnemaskine, som bruger hulkort. 1895 – Guglielmo Marconi opfinder antennen og den trådløse telegraf. 1895 – Wilhelm Röntgen tager det første røntgenbillede af sin hustrus hånd. 1900 – Grev Ferdinand von Zeppelin opfinder Zeppelineren.

Hvad var det første teknologi?

Til dem opfandt man i slutningen af 1800-tallet skrivemaskinen, karbonpapiret, diktermaskinen og omkring 1930’erne regnemaskinen, som altså skulle aflaste menneskelige tankeprocesser. I 1949 kom den første computer, som var opbygget efter, hvordan man dengang troede, menneskets hjerne fungerede.

Hvad blev opfundet i 00 erne?

GPS. Selvom GPS-teknologien blev udviklet af det amerikanske militær helt tilbage i 1983, fik den først sit helt store mainstream-gennembrud i 00 ‘ erne. Med Anders Høeg Nissens ord, så er det en helt central teknologi i nutidens samfund, hvad enten det gælder transport, logistik eller almindelig hverdagsfærdsel.

Hvad skete der 1 august?

1291 – Det Schweiziske Edsforbund indgås ifølge traditionen mellem urkantonerne Schwyz, Uri og Unterwalden. Dagen er den schweiziske nationaldag. 1498 – Christoffer Columbus ankommer som den første europæer til Venezuela. 1666 – Den første avis i Danmark, Den Danske Mercurius, begynder at udkomme.

You might be interested:  Hvem Vælger Dommerne I Danmark?(Korrekt svar)

Hvad skete i 2003 i Danmark?

Kildeintroduktion: Den 20. marts 2003 indledte en mindre koalition af lande anført af USA en invasion af Irak. Dagen efter besluttede et snævert flertal i Folketinget, bestående af regeringspartierne Venstre og Konservative samt Dansk Folkeparti, at Danmark skulle deltage i krigen.

Hvad skete der i august?

1841 – Amerikaneren John Hampton udtager patent på persienner. 1858 – Abraham Lincoln og Stephen Douglas mødes i den første af en række debatter om slaveri under valgmøderne op til senatsvalget i Illinois. 1888 – Amerikaneren William Seward Burroughs udtager patent på den første succesrige regnemaskine.

Hvad var årsagen til finanskrisen 2008?

Forklaringen er, at låneaktiviteten forekom under et ejendomsboom, og derfor var bankerne sikre på at kunne få pengene igen i boligen. Lånene blev dog et problem, fordi boligpriserne begyndte at falde drastisk, i takt med at renten steg. Det var især et problem, fordi de fleste subprimelån havde en variabel rente.

Hvem er skyld i finanskrisen?

Krisen havde sit udspring på det amerikanske marked for subprime-lån. Dette marked fik store problemer, da de amerikanske boligpriser begyndte at falde fra midten af 2006 efter en årrække med stadige husprisstigninger. Faldet i boligpriserne tog til i 2007. Mange boligejere oplevede derfor, at deres friværdi forsvandt.

Hvordan klarer Danmark finanskrisen?

Nedgangen i dansk økonomi har under coronakrisen været voldsommere end den nedgang vi så under finanskrisen. To kvartaler efter finanskrisens udbrud, var BNP således faldet med knapt 3 procent, mens BNP efter de to første kvartaler af 2020, var faldet med mere end 8 procent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *