Hvem Eksporterer Danmark Mest Til?(Bedste løsning)

Vi eksporterer mest til vores nabolande og USA Det største marked er Tyskland med 155 mia. kroner, USA er næststørst med 136 mia. kroner og Sverige tredjestørst med 124 mia.

Hvilket land eksporterer vi flest landbrugsvarer til?

Landbrugsvarerne afsættes især til Tyskland, Storbritannien, Polen, Japan, Sverige og Rusland. Vore største konkurrenter på verdensmarkedet er lande som Holland, Belgien og Frankrig.

Hvad importerer Danmark mest af?

Vedrørende importen af varer fremgår det, at næsten 30 pct. er forbrugsvarer. Resten er råvarer, halvfabrikata og maskiner, der medgår til produktionsprocessen i danske virksomheder. Med hensyn til eksporten ses, at industrivarer udgør tre fjerdedele af den samlede eksport, mens landbrugsvarer udgør godt 9 pct.

Hvad eksporterer Danmark mest af 2019?

Specielt søtransporten stod for massiv eksport med hele 189,1 mia. kr. Den samlede transportsektor indtager imidlertid også førstepladsen inden for dansk eksport af varer, hvor varegruppen ‘maskiner og transportmidler’ bidrog med 177,2 mia. kr.

Hvilke 5 lande handler Danmark mest med?

Det er specielt vores nærmarkeder som Tyskland, Sverige, Storbritannien og Norge samt USA som aftager flest danske eksportvarer. 52,8% af Danmarks eksport går til EU- lande, herudover har Danmark en stor eksport til USA og har de seneste år opbygget en betydelig eksport til Kina.

You might be interested:  Hvornår Begyndte Økologisk Landbrug For Alvor At Vinde Frem I Danmark?(Løsning)

Hvad er Danmarks største samhandelspartner?

USA har for første gang overhalet Tyskland som Danmarks største handelspartner viser de nyeste tal for den danske eksport fra Danmarks Statistik. Danske virksomheder har eksporteret for 157,6 mia. kr.

Hvad importerer vi til Danmark?

Den største varegruppe, vi importerer i Danmark er forbrugsvarer. Det vil sige færdigproducerede varer, der bliver solgt til forbrugerne. Næsten ligeså stor er gruppen, der indeholder varer, som vores industri skal bruge til at producere forbrugsvarer. Brændstoffer og el er også en stor del af vores import.

Hvem handler Danmark mest med 2020?

Vi eksporterer mest til vores nabolande og USA Det største marked er Tyskland med 155 mia. kroner, USA er næststørst med 136 mia. kroner og Sverige tredjestørst med 124 mia. kroner.

Hvad eksporterer Danmark til Norge?

Laks og ørred dominerer eksporten og blev eksporteret for mere end 50 mia. norske kr. Herudover eksporterer Norge torsk for 13 mia. norske kr., klipfisk for 4 mia.

Hvad er dansk eksport?

Eksport er et udtryk for salg af produkter og ydelser til udlandet. Modsat eksport er import, som i stedet betegner køb af varer og tjenesteydelser fra et udenlandsk marked. Kort sagt er eksport ud af landet, mens import er ind i landet.

Hvad er godt ved det danske samfund?

Danmark er traditionelt set storeksportør af shippingydelser, fødevarer, medicinalvarer, vindmøller, designprodukter, maskiner, elektronik og entreprenørprojekter.

Hvad køber Danmark af Kina?

Det er især varegruppen beklædningsgenstande i form af trøjer, bukser, shorts, jakker, t-shirts, skjorter og kjoler, som fylder godt op i statistikken for udenrigshandel. Faktisk importerede Danmark i 2008 for over 8 mia. kr. beklædningsgenstande fra Kina.

You might be interested:  Hvilket Bilmærke Er Der Flest Af I Danmark?(Korrekt svar)

Hvilke varer importerer Danmark fra England?

Briterne er stadig vilde med danske kød- og mejeriprodukter, men importerer nu også dansk råolie, vindmøllegeneratorer og medicin. Blandt andet. Den danske eksport til Storbritannien er samlet set knap 70 milliarder kroner.

Hvilke lande sælger Danmark flest fisk til?

Udlandet er vilde med dansk fisk og skaldyr Det er især tyskerne, der køber stort ind af danske fisk og skaldyr. I de første elleve måneder af 2017 aftog Tyskland 27 pct. af den danske eksport af fisk og skaldyr til EU.

Hvilke fødevarer eksporterer Danmark?

Den klassiske fødevareksport af mejerivarer, kød, fisk, korn, drikkevarer osv. som i 2016 havde en værdi af 112 mia. kr. Eksporten af biobaserede produkter som foder, planter, såsæd, minkskind, avlsdyr, enzymer osv., som i 2016 havde en værdi af 32 mia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *