Hvem Er Socialminister I Danmark?(Korrekt svar)

Jens Otto Krag (S)

Hvor gammel er Socialministeriet?

Ministeriet er under sit nuværende navn oprettet efter folketingsvalget 2015, men har rødder i et af de ældste ministerier, Indenrigsministeriet (oprettet 1848), og i Socialministeriet, som var udskilt fra Indenrigsministeriet mellem 1929 og 2007.

Hvad hedder indenrigsministeren?

Kaare Dybvad Bek har været indenrigs- og boligminister siden 21. januar 2021.

Hvem sad i regeringen i 2003?

Thor Pedersen (V): Finansminister. Claus Hjort Frederiksen (V): Beskæftigelsesminister. Lene Espersen (K): Justitsminister. Brian Mikkelsen (K) Kulturminister.

Hvem sad i regeringen i 1960?

Frederik 9. Regeringen Viggo Kampmann II var Danmarks regering 18. november 1960 – 3.

Hvem var statsminister i 1967?

oktober 1967. Den bestod af følgende ministre fra Socialdemokratiet: Statsminister: J.O. Krag (S)

Hvem sad i regering i 2008?

Regeringen Lars Løkke Rasmussen I var Danmarks regering fra 5. april 2009 til 3. oktober 2011, bestående af ministre fra Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Hvem var statsminister i 2014?

februar 2014 til 28. juni 2015 Danmarks regering. Statsminister var Helle Thorning-Schmidt fra Socialdemokraterne. Regeringen dannedes efter Socialistisk Folkeparti (SF) valgte at udtræde af den daværende regering, og regeringen bestod herefter at partierne Socialdemokraterne og Radikale Venstre.

Hvilken slags regering har vi i Danmark?

Regeringen Mette Frederiksen er Danmarks regering siden 27. juni 2019. Den består af ministre fra Socialdemokratiet og efterfølger Regeringen Lars Løkke Rasmussen III efter rød bloks valgsejr ved folketingsvalget den 5. juni 2019.

You might be interested:  Hvor Meget Skal Danmark Reducere Sit Co2 Udslip Med?(Perfekt svar)

Hvem udgør regeringspartierne?

De partier, som har ministre i regeringen, kaldes regeringspartier. Hvis regeringspartierne behøver stemmer fra andre partier for at opnå flertal, er der tale om en mindretalsregering. Oppositionen er de partigrupper, der ikke er i regering, og som ikke er en del af regeringens parlamentariske grundlag (støttepartier).

Hvem er regeringspartierne?

De partier i parlamentet som har ministre i en regering, kaldes regeringspartier. Hvis regeringspartierne selv har flertallet i parlamentet, er det en flertalsregering. Hvis regeringspartierne også behøver stemmer fra andre partier for at opnå et parlamentsflertal, er det en mindretalsregering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *