Hvem Er Statsminister I Danmark?(Løse)

Statsminister Mette Frederiksen CV – Regeringen.dk.

Hvem er statsminister i Danmark 2020?

Regeringen Mette Frederiksen – Wikipedia, den frie encyklopædi.

Hvem er statsminister i Danmark 2019?

Danmarks nuværende statsminister er Mette Frederiksen, der er medlem af partiet Socialdemokratiet. Mette Frederiksen blev statsminister 27. juni 2019. Embedet blev oprettet under enevælden, ved udnævnelsen af lensgreve Frederik Ahlefeldt til storkansler i 1676.

Hvem bliver statsminister hvis statsministeren dør?

Danmark har ikke en “vicestatsminister”. Begrebet bruges dog flittigt både i pressen og på Christiansborg, og betegner den minister, der overtager statsministerens opgaver under statsministerens fravær. Stedfortræderen er sædvanligvis den tilstedeværende minister, der er højst placeret i statsrådsrækkefølgen..

Hvad kan en statsminister?

Statsministeren leder regeringen Statsministeren skal sørge for at: holde trådene samlet i regeringen, så ministrene fremstår som enige i regeringens politik, selv om de måske kommer fra forskellige partier. den politiske alliance mellem regeringspartierne og de partier, der støtter regeringens politik, er på plads.

Hvem er vores statsminister?

Statsminister Mette Frederiksen CV – Regeringen.dk.

Hvem er vores socialminister?

Social- og ældreminister Astrid Krag.

You might be interested:  Hvornår Spiller Danmark Fodboldlandskamp?(Perfekt svar)

Hvem var den første statsminister i Danmark?

Den første danske regeringsleder med titlen statsminister var Carl Theodor Zahle fra Det Radikale Venstre, der havde været konseilspræsident siden 1913.

Hvem bor på Marienborg?

Marienborg er en ejendom i Sorgenfri Sogn ved Frederiksdal i Lyngby-Tårbæk Kommune nord for København, som er stillet til rådighed for statsministeren – eller udenrigsministeren som bolig og til repræsentative formål.

Hvem er den danske udenrigsminister?

CV for udenrigsminister Jeppe Kofod. Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Bornholms Storkreds 2007 ‒ 2014. Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Bornholms Amtskreds 11. marts 1998 ‒ 2006.

Hvad sker der hvis statsministeren går af?

2. Hvis Folketinget udtrykker mistillid til statsministeren, skal regeringen gå af eller udskrive nyvalg. Den ‘gamle’ regering fungerer, indtil der er fundet en ny. Men ministrene må i den periode kun tage sig af de praktiske ting, der er nødvendige for, at ministerierne og den offentlige forvaltning kan køre videre.

Hvem overtager hvis statsministeren bliver syg?

Bliver hun selv lagt ned, skal der udpeges en fungerende statsminister, og i så fald træder en anden mekanisme i kraft. I tidligere regeringer har der på forhånd været udpeget en vicestatsminister, som qua den titel ville være den naturlige stedfortræder.

Under hvilke forhold må en regering træde tilbage?

Folketinget kan vælte en minister I praksis vil folketingsflertallet dog ofte begrunde sin mistillid med, at ministeren ikke har overholdt sine pligter – f. Hvis Folketinget holder fast i mistilliden, vil regeringen enten udskrive valg eller samlet træde tilbage.

Hvad er regeringens arbejdsopgaver?

Regeringen er landets udøvende magt. Regeringen består af en række ministre og har til opgave at regere landet efter de love, som Folketinget har vedtaget. Det er statsministeren, der bestemmer, hvem der skal være minister.

You might be interested:  Hvilken By Har Flest Indbyggere I Danmark?(Bedste løsning)

Kan man blive statsminister uden at være valgt til Folketinget?

Ja, alle kan i princippet blive minister. En minister behøver heller ikke at være medlem af Folketinget.

Hvem bestemmer i Statsministeriet?

Selvom monarken formelt står i spidsen for riget, er det statsministeren, der bestemmer, hvem der skal være ministre, og hvorledes de enkelte ministeriers arbejdsområder, de ministerielle forretninger, skal afgrænses. Desuden bestemmer statsministeren reelt, hvornår der skal udskrives valg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *