Hvem Kan Vie I Danmark?(Løsning fundet)

En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i. Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i en skov eller park.

Hvem kan gifte folk i Danmark?

For at kunne indgå ægteskab i Danmark skal I begge være fyldt 18 år, og I skal begge skal være ugifte. Der må ikke indgås ægteskab mellem nærtbeslægtede, og hvis den ene af jer er under værgemål, skal værgen give samtykke til at ægteskabet indgås.

Hvem kan få vielsesbemyndigelse?

Borgmesteren kan efter ægteskabslovenbemyndige en eller flere personer til på sit ansvar at foretage vielser. I bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab er det fastsat, at borgmesteren kun kan give vielsesbemyndigelse til ansatte i kommunens administration og til medlemmer af kommunalbestyrelsen i kommunen.

Hvem kan forrette en vielse?

Folkekirkens præster kan forrette vielser i hele landet Selvom en præst som udgangspunkt skal foretage vielser i kirken, antages det, at præster har stedlig kompetence til at foretage vielser i hele landet.

You might be interested:  Hvordan Straffer Vi I Danmark?(Løse)

Hvem kan vie folk kaptajn?

Svar: Justitsministeriet har i 1976 meddelt Dansk Skibsførerforening, at en kaptajn på et dansk skib i rum sø ikke kan vie ombordværende danske statsborgere.

Hvem kan udføre borgerlig vielse?

En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i. En vielse skal overværes af mindst to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det.

Hvem må man ikke gifte sig med?

forældre, børn og børnebørn, samt søskende må ikke gifte sig med hinanden. Det kræver Familieretshusets tilladelse, hvis to personer vil gifte sig, og den ene har været gift med den andens forælder, barn, bedsteforælder eller barnebarn.

Hvor finder jeg min vielsesattest?

Har du mistet din vielsesattest, kan du helt gratis bestille en ny. Er du blevet viet i en dansk folkekirke, kan du enten bestille attesten digitalt på borger.dk eller henvende dig til den kirke, du blev gift i. Møder du personligt op i kirken, skal du huske at medbringe billedlegitimation.

Kan man se hvem der er blevet gift?

Her skal du søge. Borgerlige vielser er gennem tiden blevet behandlet af forskellige myndigheder (arkivskabere). Dele af materialet kan du se online, andet skal du se på en af Rigsarkivets læsesale. I begge tilfælde finder du det via Rigsarkivets arkivdatabase Daisy.

Kan man blive viet hjemme?

Borgerligt bryllup uden for rådhuset En borgerlig vielse behøver ikke nødvendigvis at foregå på et rådhus. Et alternativ kan være, at I bliver gift i en have, en park, på en strand eller måske der, hvor I havde jeres første date. 1) At finde en person, der må og vil vie jer udenfor rådhuset.

You might be interested:  Hvilket Dyr Er Der Flest Af I Danmark?(Spørgsmål)

Kan man blive gift på en hverdag?

Har I ikke selv to personer med, der kan vidne, vil der i stedet være to embedsmænd fra kommunen. Det er dog typisk kun, hvis I vælger at blive gift på en hverdag. Da kommunen skal vide, hvem der er jeres vidner, skal I udfylde en vidneblanket.

Hvad koster en vielse på rådhuset?

Det koster ikke noget at blive gift på rådhuset, og som udgangspunkt koster borgelige vielser uden for rådhuset heller ikke noget.

Kan man blive gift uden præst?

Det koster som udgangspunkt ikke noget at blive viet af en præst, men forhør jer alligevel om det. Visse kirker kræver for eksempel betaling for specielle sange, blomster og lys. Og måske også transport.

Hvad er en giftefoged?

Giftefoged, ikke-gejstlig offentlig person, der som oftest er en borgmester eller et andet medlem af en kommunalbestyrelse, som udfører borgerlig vielse.

Hvad er en ægteskabserklæring?

Uanset om I ønsker at blive gift kirkeligt eller borgerligt, skal I udfylde en ægteskabserklæring. Ægteskabserklæringen skal sikre, at I lovligt kan gifte jer med hinanden, og I skal derfor senest 15 dage inden vielsen have udfyldt og sendt erklæringen til den kommune, hvor brylluppet skal stå.

Hvad er en vielse?

Vielse er den juridiske stadfæstelse af et parforhold. Hvis stadfæstelsen sker i en kirke, er det en kirkelig vielse. Hvis stadfæstelsen sker på et rådhus, er det en borgerlig vielse. Men normalt af kirkelige eller verdslige myndigheder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *