Hvem Var Konge I 1912 I Danmark?(Bedste løsning)

Frederik 8., 1843-1912.

Hvem var konge i Danmark i 1912 15 april?

Frederik 8. var konge af Danmark i perioden 1906- 1912. Han var søn af Christian 9. og dronning Louise og blev i 1869 gift med prinsesse Louise af Sverige.

Hvem var konge under første verdenskrig?

(Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm) (26. september 1870 – 20. april 1947) var konge af Danmark fra 1912 til 1947 og konge af Island fra 1918 til 1944.

Hvem var konge i 1915?

Christian 10., 26.9.1870-20.4.1947, konge af Danmark fra 1912; søn af Frederik 8. og dronning Lovisa; gift 1898 med prinsesse Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin; far til Frederik 9. og arveprins Knud.

Hvem var konge i Danmark?

Erik 7. af Pommern (ca. 1382-1459), konge af Norge 1389-1439, af Danmark 1396-1439 og unionskonge 1397-1439, fostersøn af Margrete 1. Indtil Dronning Margretes død i 1412 lå styret af Kalmarunionen i hendes hænder.

Hvem var konge i 1949?

Prins Frederik blev født den 3. juni 1843 i Det Gule Palæ ved siden af Amalienborg i København som ældste barn af prins Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (den senere Christian 9. af Danmark) og Louise af Hessen.

You might be interested:  Hvor Ligger Mekka I Forhold Til Danmark?(Bedste løsning)

Hvad skete der i 1. verdenskrig?

Første Verdenskrig begyndte i sommeren 1914. En overophedet konflikt mellem Serbien og Østrig-Ungarn blev udløst og spredte sig som en steppebrand ud over et krigshungrende kontinent. Europa var præget af et virvar af alliancer, som hurtigt trak næsten alle lande ind i krigen.

Hvem skrev under på Versaillestraktaten?

Versailles-freden blev underskrevet den 28. juni 1919 af Frankrig, Storbritannien, USA og deres allierede på den ene side og Tyskland på den anden side som afslutning på 1. verdenskrig.

Hvilke lande var en del af 1. verdenskrig?

1. verdenskrig er betegnelsen for krigen 1914-1918 mellem Tripelententen, som var en alliance bestående af Frankrig, Storbritannien og Rusland på den ene side, og centralmagterne Tyskland og Østrig-Ungarn på den anden.

Hvem var konge i Danmark i 1864?

Christian 9. var konge af Danmark i perioden fra 1863 til 1906. Som tilhænger af helstaten og med rødder i Slesvig fik han en hård start på sin regeringsperiode, da Danmark måtte afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg efter krigen i 1864.

Hvem ændrede grundloven i 1915?

resulterede i, at den radikale regering i 1916 optog en kontrolminister fra hvert af de øvrige tre partier: Socialdemokratiet, Venstre og de Konservative. Grundloven af 1915 blev vedtaget med støtte fra alle partier og symbolsk underskrevet af kongen den 5. juni ligesom den første grundlov i 1849.

Hvem var den første konge i Danmark?

Den første konge, som vi ved levede i Danmark, var kong Godfred. I år 804 kom han i kontakt med den frankiske konge Karl den Store. Da Godfred døde i år 810, blev han efterfulgt af sin brors søn, Hemming. Mest kendt blandt vikingetidens konger og dronninger er Gorm den Gamle og Thyra Danebod.

You might be interested:  Hvad Er Sygesikring Danmark?(Bedste løsning)

Hvem var konge i 1219?

Christoffer 1., ca. 1219 -1259. Konge i Danmark 1252-59. Især kendt for sine stridigheder med ærkebiskop Jakob Erlandsen.

Hvem var konge før dronning Margrethe?

Hun er datter af kong Frederik 9. og Dronning Ingrid. Margrethe II var gift med prins Henrik (prinsgemalen) med hvem hun har sønnerne kronprins Frederik og prins Joachim. Margrethe efterfulgte sin far ved dennes død den 14.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *