Hvilke Dyr Må Man Have I Danmark? (TOP 5 Tips)

Hvilke dyr er tilladte? Som udgangspunkt du gerne have kæledyr som fx hund, kat, hamster, kanin, mus, marsvin, ørkenrotter, akvariefisk, krybdyr, fugle og høns, når du bor en i byzone. Det er derimod ikke tilladt at holde svin, kvæg, får, geder og heste i byzoner.

Hvilke dyr er ulovlige i Danmark?

Forbudte selskabsdyr i Danmark

 • Strudsefugle (dog ikke tinamuer)
 • Stormfugle.
 • Pingviner.
 • Lappedykkere.
 • Lommer.
 • Årefodede.
 • Storkefugle (dog ikke nathejrer, ibisser og skestorke)
 • Flamingoer.

Hvilke dyr må man ikke have som kæledyr?

Vær opmærksom på, at visse arter af fugle, gnavere, krybdyr, padder, hvirvelløse dyr og tropiske akvariefisk ikke må holdes af privatpersoner. Derfor må de ikke indføres til Danmark af privatpersoner. I Bekendtgørelse om forbud om privates hold af særlige dyr kan du se, hvilke dyr man som privatperson ikke må holde.

Hvilke dyr er tilladt uden dispensation i byzone?

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er højst:

 • 2 køer med tilhørende kalve.
 • 4 stykker andet kvæg.
 • 4 heste med tilhørende føl.
 • 2 søer med opfedning af højst 5 slagtesvin, eller lignende.
 • 10 får med lam.
 • 10 geder med kid.
 • 30 stk. høns.
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.
You might be interested:  Hvor Mange Lider Af Stress I Danmark?(Løsning fundet)

Hvor meget skal en kanin ud?

Gnavere som kaniner, mus, marsvin, hamstere og ørkenrotter: Ingen begrænsning i antal.

Er det lovligt at have en abe som kæledyr?

Af alle primater er kun silkeaber lovlige i privat hold i Danmark. Hvidøret og sortøret silkeabe lever naturligt i skovområder i det østlige Sydamerika. De forekommer også i bebyggede områder med træer tilgængelige, og begge arter er relativt tilpasningsdygtige.

Hvilke krokodiller er lovlige i Danmark?

Som den eneste krokodille du lovligt må holde er Vestafrikansk Dværgkrokodille på latin Osteolaemus tetraspis, denne er dog noget mere sjælden i handlen samt noget kostbar.

Kan mink holdes som kæledyr?

Ifølge loven må man holde domesticerede former af mink (Mustela vison) privat og erhvervsmæssigt, så jeg har lavet en pasningsvejledning ud fra min viden og erfaring med mink. Billederne i vejledningen er fra en minkfarm.

Kan man have en vaskebjørn som kæledyr?

Vaskebjørne ser meget søde ud, men det er de ikke altid – de er ikke kæledyr som katte og hunde er. En vaskebjørn må ikke holdes i et bur, da den ikke er et kæledyr. Det er faktisk et vildt dyr, der overhovedet ikke er beregnet til at holdes indelukket eller behandles som et kæledyr, men det kan dog godt lade sig gøre.

Kan man have en panda som kæledyr?

At have en panda som kæledyr er ikke realistisk, men man man kan komme rigtig nær på pandaer og være med til at tage sig af dem i en dags tid, ved at deltage i Pandapasser programmet for en dag.

Kan man få en pingvin som kæledyr?

Der er også mange slags fugle, som det er forbudt at holde, fx storke, natravne, strudse og pingviner, og det gælder alle arter. Visse typer krokodiller og kvælerslanger og alle typer giftsnoge og hugorme er forbudt at holde. Når det gælder fisk, er det især hajarter, som står på listen over forbudte dyr.

You might be interested:  Hvor I Danmark Falder Der Mest Nedbør?(Perfekt svar)

Hvorfor er der nogle lejligheder hvor man ikke må have hund?

Regler for husdyr i en lejebolig kan ofte være svære at finde hoved og hale i. Udgangspunktet må være, at disse kategoriseres som ”smådyr” og dermed ikke underlagt ”husdyr”. Derfor skal det defineres i lejekontraktens § 11, at smådyr ej er tilladt, hvis der skal være forbud på mod disse.

Hvor mange dyr må man have privat?

Det er altid muligt at have op til 30 høns og 4 voksne hunde evt. med hvalpe uden dyreholdet bliver omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler som et erhvervsmæssigt dyrehold. Ejendomme med over 30 høns eller 4 hunde vil således altid betragtes som erhvervsmæssige uanset det øvrige dyrehold.

Hvilke dyr kan man have i lejlighed?

Kæledyr der egner sig godt til lejligheder

 • Farverige fisk i akvarie.
 • Små, livlige gnavere.
 • Krybende insekter og edderkopper.
 • Kælne katte.
 • Tamme kaniner eller fritter (tamildere)
 • Selskablige fugle.
 • Hund med personlighed.
 • Kriblende krybdyr.

Hvad kan man få som kæledyr?

Som udgangspunkt må du gerne have kæledyr som fx hund, kat, hamster, kanin, mus, marsvin, ørkenrotter, akvariefisk, krybdyr, fugle og høns, når du bor en i byzone. Det er derimod ikke tilladt at holde svin, kvæg, får, geder og heste i byzoner. Dog kan kommunen give dispensation i særlige tilfælde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *