Hvilke Grænser For Ytringsfriheden Er Der I Danmark I Dag?(Løse)

Er der grænser for ytringsfriheden? I Danmark sikrer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Grundloven ytringsfriheden. Ytringsfriheden er imidlertid begrænset. Det betyder, at domstolene har ret til at straffe udtalelser, som er i strid med forskellige lovbestemmelser.

Hvor går ytringsfrihedens grænse?

YTRINGSFRIHED I DAG § 77. Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Grænsen mellem den enkeltes ytringsfrihed og hensynet til at beskytte andre er ikke statisk, men i stadig bevægelse.

Hvornår gælder ytringsfrihed ikke?

Der gælder i midlertidig visse begrænsninger i ytringsfriheden for offentligt ansatte såvel som andre borgere i Danmark: 1. Man må ikke fremsætte freds – og æreskrænkende udtalelser og man må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger jf. tavshedspligten som fremgår af straffeloven og forvaltningsloven.

Er ytringsfrihed en menneskeret?

I dag er ytringsfrihed en menneskeret. Alle har ret til at udveksle holdninger og tanker på tværs af landegrænser, uanset om de gør det ved at tale i telefon, chatte på Facebook eller sende tegninger og breve med posten. Det står der i artikel 19 i FN’s Verdenserklæring om menneskerettighederne, som blev lavet i 1948.

You might be interested:  Hvor Mange Skizofrene Er Der I Danmark?(Perfekt svar)

Hvad må man ikke sige i Danmark?

Bagvaskelse: Man må ikke bagtale eller lyve om andre mennesker med vilje (§268). Vold: Man må ikke opfordre til vold og kriminalitet (§133). Privatliv: Man må ikke krænke andres privatliv, hvilket betyder, at man ikke må videregive personlige informationer om andre mennesker.

Hvor går grænsen mellem ytringsfrihed og politisk propaganda?

Det fremgår, hvor grænserne går for, hvilke begrænsninger politikerne må lægge på ytringsfriheden via lovgivning. Det kan for eksempel være mobning, personlig tilsvining eller politikere, som fører deres vælgere bag lyset ved at lyve om deres politiske intentioner.

Er der ingen begrænsninger i ytringsfriheden?

I Danmark sikrer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Grundloven ytringsfriheden. Ytringsfriheden er imidlertid begrænset. Det betyder, at domstolene har ret til at straffe udtalelser, som er i strid med forskellige lovbestemmelser.

Hvad siger grundloven om retten til at forsamle sig?

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Hvornår kom der pressefrihed?

Pressefrihed er også beskrevet i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, som blev vedtaget i 1948, og som de fleste lande i verden har tilsluttet sig, men som dog ikke er juridisk bindende, og der er ikke direkte sanktioner i FN-systemet mod lande, institutioner eller personer, som begår brud på

Hvem har ikke ytringsfrihed?

Amnesty International har på sin temaside om ytringsfrihed (se kilder) blandt andet fokus på følgende lande og regioner, hvor ytringsfriheden er meget begrænset og under pres: Asien, blandt andet Kina, Vietnam og Sri Lanka. Nordafrika og Mellemøsten, blandt andet Egypten og Syrien.

You might be interested:  Hvor Mange Hooligans Er Der I Danmark? (TOP 5 Tips)

Hvem opfandt ytringsfriheden?

At kunne ytre sig frit om sine tanker er i dag en menneskeret. I gamle dage kunne man blive dræbt, hvis man mente noget andet end kongen eller kirken, men da Danmark i 1849 blev et demokrati og fik sin første Grundlov, blev der indført ytringsfrihed i landet.

Hvad er en trykkefrihed?

Trykkefrihed – retten til at skrive og publicere sine meninger – har i mange århundreder været genstand for debat. Dette tema beskriver aspekter af trykkefrihedsspørgsmålet i Danmark gennem hundrede år (1750-1849) med fokus på 1830’erne, som i denne forbindelse var et meget begivenhedsrigt årti.

I hvilke paragraffer står rettighederne nævnt?

Kapitel 8 handler om borgernes rettigheder og friheder. Stk. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Hvad handler grundlovens 77 om?

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Hvad er strafbart at sige?

I Danmark og andre vestlige lande må folk sige og skrive, hvad de mener, uden at andre på forhånd prøver at forhindre det. Efterfølgende kan en domstol dog godt straffe en person, en avis eller en tv-station for at have sagt eller vist noget, der er forbudt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *