Hvilke Lande Importerer Danmark Mest Fra?(Løse)

Hvilke lande importerer Danmark mest fra?

  • Tyskland – 21 procent (af den samlede import)
  • Sverige – 13 procent.
  • Holland – 7 procent.
  • Kina – 7 procent.
  • Norge – 5 procent.

Hvilke lande eksporterer Danmark mest til?

Vi eksporterer mest til vores nabolande og USA Det største marked er Tyskland med 155 mia. kroner, USA er næststørst med 136 mia. kroner og Sverige tredjestørst med 124 mia.

Hvilke tre lande importerer Danmark mest fra?

USA – 157,6 mia. kr. Tyskland – 155,7 mia kr. Sverige – 122,1 mia.

Hvad importerer Danmark mest af?

Vedrørende importen af varer fremgår det, at næsten 30 pct. er forbrugsvarer. Resten er råvarer, halvfabrikata og maskiner, der medgår til produktionsprocessen i danske virksomheder. Med hensyn til eksporten ses, at industrivarer udgør tre fjerdedele af den samlede eksport, mens landbrugsvarer udgør godt 9 pct.

Hvilke lande importere Danmark fisk til?

i forhold til samme periode i 2016. Det er især tyskerne, der køber stort ind af danske fisk og skaldyr. I de første elleve måneder af 2017 aftog Tyskland 27 pct. af den danske eksport af fisk og skaldyr til EU.

You might be interested:  Hvorfor Vil Danmark Være Med I Eu? (TOP 5 Tips)

Hvilket land eksporterer vi flest landbrugsvarer til?

Landbrugsvarerne afsættes især til Tyskland, Storbritannien, Polen, Japan, Sverige og Rusland. Vore største konkurrenter på verdensmarkedet er lande som Holland, Belgien og Frankrig.

Hvilke 5 lande handler Danmark mest med?

Det er specielt vores nærmarkeder som Tyskland, Sverige, Storbritannien og Norge samt USA som aftager flest danske eksportvarer. 52,8% af Danmarks eksport går til EU- lande, herudover har Danmark en stor eksport til USA og har de seneste år opbygget en betydelig eksport til Kina.

Hvilke tre lande er verdens største eksportører af varer?

De tre største aktører inden for international handel: EU, Kina og USA. EU-27, Kina og USA har været de tre største aktører inden for international handel (se graf 1) siden 2004, hvor Kina overhalede Japan. I 2018 beløb EU-27’s samlede registrerede varehandel ( eksport og import i alt) sig til 3 967 mia.

Hvilken region handler Europa mest med?

Men som du kan se af tabel 22.1, er det nu Tyskland, der er det største marked. På de følgende pladser kommer Sverige og Storbritannien, der jo også er nærmarkeder for os. Vi ser altså, at det er landene lige omkring os, vi handler mest med. Det er dels, fordi transportafstanden er lille.

Hvilke varer sælger Danmark til udlandet?

Danmark er traditionelt set storeksportør af shippingydelser, fødevarer, medicinalvarer, vindmøller, designprodukter, maskiner, elektronik og entreprenørprojekter.

Hvad er Danmarks største eksportvare 2020?

kr. Specielt søtransporten stod for massiv eksport med hele 189,1 mia. kr. Den samlede transportsektor indtager imidlertid også førstepladsen inden for dansk eksport af varer, hvor varegruppen ‘maskiner og transportmidler’ bidrog med 177,2 mia.

You might be interested:  Hvad Farve Er Danmark?(Perfekt svar)

Hvad eksporterer Danmark til Norge?

Laks og ørred dominerer eksporten og blev eksporteret for mere end 50 mia. norske kr. Herudover eksporterer Norge torsk for 13 mia. norske kr., klipfisk for 4 mia.

Hvad er Danmark god til at producere?

Vores landbrug producerer især svinekød og mælkeprodukter. Men også disse forudsætter import fra andre lande af foderstoffer og kunstgødning. Uden disse underleverancer ville produktionen stoppe meget hurtigt. Men i virkeligheden er det få, der lever af at arbejde i fremstillingssektorerne, industri og landbrug.

Hvilke lande eksporterer Danmark fisk til?

Danmark eksporterer fisk – og skaldyrsprodukter til hele verden. Størstedelen af eksporten går til nær-markederne. I 2018 gik næsten 70% af den samlede eksport af fisk – og skaldyrsprodukter til EU- landene, hvor transporttiden er lav, og fiskene derfor kan eksporteres ferske. Danmark eksporterede også for omkring 3 mia.

Hvor for Danmark fisk fra?

Danmark importerede for 3,5 milliarder kroner fisk, rejer og krebsdyr fra Grønland i 2018. Det er 96 pct. af den samlede vareimport fra Grønland.

Hvor stort et erhverv er fiskerierhvervet i Danmark?

Når vi lægger alle disse aktiviteter sammen – fra fiskeriet til eksporten til fjerne markeder, hos underleverandører og afledt gennem forbrug i Danmark – understøtter fiskerisektoren i alt 16.000 årsværk eller fuldtidsækvivalenter i Danmark. Målt på BNP understøtter fiskerisektoren i alt 12,5 mia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *