Hvilke Våben Må Man Eje I Danmark?(Korrekt svar)

Det kræver en tilladelse fra politiet, hvis du ønsker at have:

  • skydevåben, våbendele, våbentilbehør og ammunition.
  • knive, dolke og øvrige blankvåben med en klinge over 12 cm., medmindre du bruger kniven til et anerkendelsesværdigt formål.
  • peberspray.
  • armbrøster, slangebøsser, appelsin- og kartoffelkanoner.
  • eksplosivstoffer.

Hvor mange våben må man eje?

Du må have op til 25 almindelige våben, hvor max 10 må være særligt farlige våben, i et almindeligt våbenskab. Særligt farlige våben er fx glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm, pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere samt halvautomatiske rifler.

Hvilke rifler er lovlige i Danmark?

Tilladelse til glatløbede haglgeværer og jagtgeværer Der kræves ikke våbentilladelse til haglgeværer eller glatløbede jagtgeværer. Et gyldigt jagttegn er nok til at jægeren kan erhverve og besidde et jagtgevær med tilhørende ammunition.

Er pistoler lovlige i Danmark?

I Danmark er det, sammenlignet med resten af verden, ganske svært at få tilladelse til at købe et skydevåben. Eksempelvis er det ikke lovligt at købe militære rifler eller pistoler med en længde på under 21 cm, der let kan skjules åp kroppen.

You might be interested:  Hvornår Sluttede Renæssancen I Danmark?(Løsning)

Er sværd lovlige i Danmark?

For at købe vores sværd, økser og knive med blade/klinger på 12 cm. eller over kræver det, at du anskaffer dig en blankvåbentilladelse hos Politiet. Tilladelsen er gratis og gælder i ti år.

Hvor må våbenskab stå?

Hvor må du opstille et våbenskab? Våbenloven forholder sig ikke til, hvor et våbenskab skal opstilles i bygningen. Men våbenskabet skal opstilles således, at det lever op til § 24, som siger, at våben skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Kan jeg få våbentilladelse?

Hvilke våben kræver våbentilladelse? En våbentilladelse gives til personer, der har ansøgt og er blevet godkendt til at bære de(t) specifikke våben, der ansøges om.

Er halvautomatiske rifler lovlige?

Ejere af lyddæmpere og halvautomatiske rifler har måttet vente endog meget længe på disse ændringer af våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret, der fastslår, at lyddæmpere fremover sidestilles med aftagelige magasiner på riffeltilladelsen, mens det fremover bliver lovligt at erhverve, bære, besidde og anvende én

Hvor mange tager skud kan et menneske holde til?

Magasinet. Under låsestolen sidder magasinet. Der findes flere forskellige magasintyper, som kan være faste eller aftagelige. Når der skal repeteres manuelt mellem hvert skud, er der ingen begrænsninger for, hvor mange patroner magasinet må indeholde, men normalt er det beregnet til 3-5 patroner.

Hvad må man skyde med hagl?

Arter der må jages og reguleres med jagtriffel Gæs, fasan, hare, mårhund, vaskebjørn, ræv, råvildt, vildsvin, mufflon, sikavildt, dåvildt og kronvildt.

Er armbrøst lovlig i Danmark?

Armbrøster er nemlig ulovlige i Danmark.

Er Attrapvåben lovlige?

§ 1, stk. 1, er det forbudt uden tilladelse at indføre, fremstille, herunder samle, erhverve, besidde, bære eller anvende skydevåben, våbendele, ammunition, håndgranater og eksplosivstoffer mv. genstande, der både fremstår som et skydevåben, og faktisk også kan ombygges hertil. Attrapvåben, dvs.

You might be interested:  Hvornår Åbner Natklubber I Danmark?(Spørgsmål)

Hvornår blev våben ulovligt?

Loven fastslår, at der kræves en tilladelse for at besidde visse våben (en såkaldt våbentilladelse). En ændring af loven i 2003 betød, at det blev forbudt at bære enhåndsbetjente knive samt knive med et blad, der er over 7 cm. langt. Det betyder, at den danske våbenlov er blandt verdens strammeste hvad angår knive.

Er en katana ulovlig i Danmark?

Hvis du vil anskaffe dig et samuraisværd, skal du blot udfylde en ansøgning – en såkaldt blankvåbentilladelse. Hvis du ikke har noget stående på straffeattesten, som kunne indikere, at du vil bruge det som våben, så får du tilladelsen kort efter, du har afleveret ansøgningen.

Hvad er en samlertilladelse?

Ansøg om ny tilladelse eller forny en tilladelse, der snart udløber, hvis du som jæger eller samler ønsker at have våben, fx skyde- og blankvåben. Du kan også søge om genopladning, registrere haglgeværer og luft/fjedervåben ifølge med jagttegn, samt registrere hagl med gyldig våbenpåtegning.

Er samurai sværd ulovlig?

Fra slutningen af 1500-tallet blev det decideret ulovligt for alle andre end samuraier at bære to sværd sammen. Med de to sværd i bæltet var det derfor tydeligt for enhver, at der var tale om en samurai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *