Hvilken Arbejdskraft Mangler Danmark?

Rengøringsvirksomheder topper listen, hvor det er hver anden virksomhed, der mangler arbejdskraft. Samlet set mangler 37 procent af virksomhederne i byggeriet arbejdskraft, mens 24 procent af servicevirksomhederne og ni procent af industrivirksomhederne gør.

I hvilke brancher mangler arbejdskraft?

Der mangler hænder i mange hjørner af arbejdsmarkedet, både i byggebranchen, men også i brancher som restaurant, transport og butik.

Hvor er der gode jobmuligheder?

Arbejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne fordelt på næsten 900 stillingsbetegnelser. Den viser fx om der er meget gode (mangel eller paradoksproblemer), gode eller mindre gode jobmuligheder for sygeplejersker, tømrere, it-medarbejdere mv. i hvert enkelt af de 8 regionale områder (RAR-områder).

Hvilke brancher mangler arbejdskraft 2020?

Udviklingen over de seneste 12 måneder har været meget mærkbar. I samme periode i 2020 var andelen, som meldte om mangel på arbejdskraft for industri på blot 3 pct., bygge og anlæg på 21 pct. og service på 11 pct. Manglen på arbejdskraft dominerer de produktionsbegrænsninger, som virksomheder melder om.

Hvilke jobs er der mangel på i fremtiden?

Analyser fra DI forudser, at der i 2030 kommer til at mangle mindst 30.000 højtuddannede til at skabe vækst i det danske samfund. Det er især inden for de tekniske, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og sundhedsvidenskabelige fag, at manglen på højtuddannet arbejdskraft for alvor slår igennem.

You might be interested:  Hvordan Får Jeg Min Filippinske Kæreste Til Danmark? (TOP 5 Tips)

Hvor er der behov for arbejdskraft?

virksomhederne har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de skal bruge i fremtiden. Det kræver strategiske investeringer og stærke regionale partnerskaber mellem virksomheder, arbejdsmarkedets parter, kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner.

Hvilke job er der mest brug for?

Industri 4.0, robotter og tænkemaskiner med kunstig intelligens er på vej til at blive hverdag på det danske arbejdsmarked. Samtidig møder rigtig mange menneske på arbejde hver dag og udfører i store træk det samme arbejde som dagen før.

Hvad kan jeg få af job?

Alt efter hvad du vælger, kan du komme til at arbejde faglært inden for fx:

 • madlavning og servering.
 • omsorg for mennesker.
 • fremstilling i træ eller metal.
 • elektricitet og vvs.
 • byggeri.
 • transport.
 • industriel fremstilling.
 • mekanik.

Hvad kan jeg også blive DK?

Vi hjælper dig med at finde ud af, hvilke uddannelse, der passer til dig og dine interesser. Opret en bruger og tag vores quizzer, læs om andres valg, og få din helt egen digitale assistent, som følger dig og din proces. Du får mange værktøjer, og det er helt gratis at bruge dem.

Hvem efterspørger arbejdskraft?

Udbud og efterspørgsel Udbuddet af arbejdskraft afhænger af både økonomiske og ikke-økonomiske forhold. De økonomiske forhold — lønforholdene — påvirker den enkeltes valg mellem arbejdstid og fritid. De ikke-økonomiske forhold dækker det, som ud over indkomsten er forbundet med at være på arbejdsmarkedet, dvs.

Hvorfor Mangler Danmark arbejdskraft?

Turisme (fx hoteller og restauranter) er stadig der, hvor den største andel melder om mangel på arbejdskraft med 63 pct., mens rengøring o.a. operationel service (herunder vikarbureauer) oplever en stigning i september til 61 pct. og nærmer sig dermed samme niveau.

You might be interested:  Hvor Gammel Skal Man Være For At Købe Alkohol I Danmark?(Bedste løsning)

Hvordan får vi flere faglærte medarbejdere på det danske arbejdsmarked?

Gennem øget opkvalificering og uddannelse sikrer vi, at flest mulige danskere er en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet, og at virksomheder i fremtiden har adgang til den rette arbejdskraft.

Hvilke uddannelser er erhvervsuddannelser?

Du kan vælge mellem over 100 forskellige erhvervsuddannelser fordelt på fire hovedområder:

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser.
 • Kontor, handel og forretning.
 • Omsorg, sundhed og pædagogik.
 • Teknologi, byggeri og transport.

Hvilke jobs er der efterspørgsel på?

Vi har gennemgået over 2000 aktuelle job -annoncer inden for salg for at undersøge, hvilke salgskompetencer, arbejsgiverne efterspørger.

 • Ingeniør. Vi har gennemgået 748 jobannoncer for at blive klogere på, hvad arbejdsgiverne søger, når de ansætter nye ingeniører.
 • Jura.
 • Sygeplejerske.

Hvad er der brug for i fremtiden?

For kreativitet, problemløsningsevner, forestillingsevne og samarbejdsevner er nogle af de vigtigste elementer for fremtidens arbejdsmarked. Vi har og får brug for mennesker, der kan tænke selvstændigt.

Hvilken uddannelse sikrer job 2021?

Målet er, at unge og voksne, der skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge en fordelsuddannelse. Det er arbejdsgiverne, som hvert år udpeger uddannelser til fordelsuddannelser. I 2021 er 35 erhvervsuddannelser samt uddannelsen til erhvervsfisker udpeget til fordelsuddannelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *