Hvilket Efternavn Er Mest Brugt I Danmark?(Bedste løsning)

Det mest populære efternavn er Nielsen, som 252.041 danskere hedder. Herefter følger Jensen og Hansen trop med henholdsvis 251.318 og 210.747 personer. Blandt de efternavne, der ikke ender på sen, er det mest populære Møller. Det hedder 30.024 danskere.

Hvad er der flest der hedder i Danmark?

Flest hedder Anne og Peter. De mest almindelig navne i den danske befolkning er Anne og Peter. På tværs af alle aldre og regioner i landet findes der flest mænd med navnet Peter og flest kvinder med navnet Anne, oplyser Danmarks Statistik. I alt hedder 49.550 danske mænd Peter, mens 46.690 kvinder har navnet Anne.

Hvor mange hedder Peter i Danmark?

Hvor mange hedder det samme som dig For Anne og Peter er i dag de to mest udbredte navne i Danmark. 44.872 kvinder hedder Anne, og 47.665 mænd hedder Peter til fornavn.

Hvor mange i Danmark hedder Nissen til efternavn?

Det mest benyttede efternavn i Danmark er Nielsen. Vi har kigget på efternavne, der dufter lidt af jul: 9.212 hedder Nissen, 710 Engel og 108 Stjerne.

Hvilke navne er mest populære i Danmark?

Det er første gang, de to navne er i top, skriver Danmarks Statistik i en nyhed på hjemmesiden. I 2019 var det Emma og William, der lå i toppen over de mest populære pige- og drengenavne. Pigenavne:

  • Alma (2).
  • Agnes (7).
  • Ella (8).
  • Freja (4).
  • Clara (3).
  • Emma (1).
  • Sofia (5).
  • Karla (6).
You might be interested:  Hvad Får Danmark Ud Af At Hjælpe De Fattige Lande?(Perfekt svar)

Hvor mange hedder Olsen i Danmark?

Olsen er et nordisk for- og efternavn, men bruges mest som efternavn. I 2018 var der 48.375, der bar efternavnet i Norge, 2.862 i Sverige ( hvor det beslægtede Olsson er langt mere udbredt) og 46.578 i Danmark; varianten Olesen forekommer cirka halvt så ofte.

Hvad kan jeg hedde til efternavn?

Et navn, der står på listen over frie efternavne, kan tages af enhver som efternavn eller mellemnavn. Et efternavn er beskyttet, hvis navnet bæres af 2.000 personer eller færre, som efternavn. Du kan normalt ikke tage et beskyttet efternavn – dog kan der i nogle tilfælde være undtagelser.

Hvor er mit efternavn fra?

En fyr som Jens Andersen fik derfor ofte et tilnavn efter det sted, hvor han boede. Det kunne være Lund, Skov, Grøn eller Dam, men det kunne også være hans fag som for eksempel Møller eller Smed. »Måske har vi ofte mellemnavne i Danmark, fordi vi har haft så ens efternavne.

Hvor mange hedder Børge?

Børge er et drengenavn, der stammer fra olddansk “Byrghir” og i øvrigt er en sideform til Birger, udledt af verbet biarga (= at bjerge, at hjælpe). Sjældne varianter af navnet er Byrge, Børre og Børje, og pr. 1. januar 2020 bar 4.582 et af disse navne ifølge Danmarks Statistik.

Hvor mange hedder Asbjørn i Danmark?

Asbjørn er et dansk og norsk fornavn. Over 2500 danskere og over 7000 nordmænd bærer navnet.

Hvor mange hedder Kasper i Danmark?

Ifølge Danmarks Statistik hedder 18.359 personer Kasper. Kaspar, Casper og Caspar er varianter af navnet.

Hvor mange hedder Magnus i Danmark?

Navnet har specielt været udbredt i Skandinavien i en afledning af Karl den Store, hvis navn på latin er Carolus Magnus. Det har i en periode været mindre brugt i Danmark, men har i de senere år fået en opblomstring. I 2019 hedder 16.400 danskere Magnus ifølge Danmarks Statistik.

You might be interested:  Hvornår Overgav Danmark Sig?(Bedste løsning)

Hvor mange hedder Thomas i Danmark?

Thomas er et drengenavn, der kommer fra “Të’oma”, der er aramæisk og betyder “tvilling”. Navnet forekommer også i varianterne Tomas, Tommas og Thommas, og i alt omkring 43.000 danskere bærer et af disse navne ifølge Danmarks Statistik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *