Hvilket Land Er Længst Væk Fra Danmark?(Løsning)

Når man er i New Zealand, kan man ikke komme længere væk fra Danmark, med mindre man rejser ud i rummet!

Hvad ligger længst fra Danmark?

Australien er noget af det længste, man kan komme væk fra Danmark. Når det er dag i Australien, er det nat i Danmark – og omvendt. På trods af den store afstand og de mange tidszoner mellem os synes Australien alligevel på mange måder at være en af vore nærmeste naboer, blandt vore tætteste venner.

Hvilket land er længst?

For Danmarks vedkommende peges der på Stillehavet – i nærheden af New Zealand.

Hvilket land har den længste kystlinje?

Canada – 9.984.670 kvadratkilometer Det har en kystlinje på 202.080 km og er omgivet af tre oceaner: Atlanterhavet, Stillehavet og Arktis. Canada er det land i verden, der har den længste kystlinje.

Hvilket land ligger på ækvator?

Den geografiske ækvator er latin for storcirklen vinkelret på jordens akse, der løber gennem den geografiske nordpol og sydpol. Denne storcirkel er den geografiske ækvator, som adskiller den nordlige og den sydlige halvkugle.

Hvad er Urbaniseringsgraden i Danmark?

I Danmark bor kun 22 pct. af befolkningen i byområder. Det er markant lavere end gennemsnittet i EU, hvor 41 pct. Eurostat har for nyligt offentliggjort aktuelle tal over urbaniseringsgraden i EU’s 27 medlemsstater.

You might be interested:  Hvor I Danmark Er Vandet Mest Forurenet?(Perfekt svar)

Hvor starter tidszonen?

Hver zone repræsenterer en time. Når klokken er 6.00 i 0-meridianen, så er klokken i Danmark 7.00, da Danmark ligger i tidszonen lige før, og da solen står op i øst, når den Danmark en time før den når England.

Hvad er tidszonen i Danmark UTC?

Standardtiden UTC angives typisk som UTC +0. I Danmark er der indført centraleuropæisk tid, og tiden angives som UTC +1 ved normaltid og som UTC +2 ved sommertid.

Hvad hedder de 10 største lande i verden?

Liste over verdens landes samlede areal

  • Rusland – 17.098.242 km² * * (ekskl. Krim)
  • Canada – 9.984.670 km² *
  • USA – 9.629.091 km²
  • Kina – 9.598.093 km² (inkl. Hongkong og Macao)
  • Brasilien – 8.514.877 km² *
  • Australien – 7.692.024 km² *
  • Indien – 3.287.263 km²
  • Argentina – 2.780.400 km²

Hvad er størst Australien eller Kina?

Rusland er verdens største land. Nationen mod øst strækker sig hele 17.125.200 kvadratkilometer – hvilket er syv millioner kvadratkilometer større end nummer to på listen. Til sammenligning er Danmark kun verdens 129. største land – med mindre vi tæller Grønland med.

Hvor ligger længdegraden 0?

Længdekredsene kaldes også meridianer og er tænkte halvcirkler, der går fra nordpolen til sydpolen (geografiske nordpol og sydpol). Der er 360 længdekredse. Én af disse går gennem Greenwich uden for London og kaldes nulmeridianen.

Hvor langt er der mellem breddegraderne?

På en globus ses de som cirkler, der går rundt om jorden vinkelret på længdekredsene. Breddekredsene har samme indbyrdes afstand overalt, nemlig 111,12 km. Men til gengæld bliver de kortere i omkreds, jo nærmere man kommer på polerne.

You might be interested:  Hvilke Aber Er Lovlige I Danmark?(Spørgsmål)

Hvilke lande ligger syd for ækvator?

Den sydlige halvkugle er et udtryk, som bruges om den halvdel af jordens overflade, der ligger mellem ækvator og sydpolen. Traditionelt bruges udtrykket om kontinenterne Afrika, Australien og Sydamerika i deres helhed, selv om den nordlige del af Afrika og Sydamerika strengt taget slet ikke burde tages med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *