Hvilket Vildtlevende Dyr Er Det Største I Danmark?(Perfekt svar)

Hvad er Danmarks største insekt?

Eghjorten er Europas største bille. Hannen bliver op til 10 cm lang, hunnen 5 cm.

Hvad er det største pattedyr i Danmark?

Danmarks største, landlevende pattedyr Det største, fritlevende pattedyr i Danmark er kronhjorten, der kan nå en skulderhøjde på 150 cm og i nogle tilfælde veje lige så meget som 8-9 rådyr d.v.s. op til 230-240 kg.

Hvilke dyr er der flest af?

Top 5: Hvilke dyr er der flest af?

 • Rundorme. 10 trilliarder individer. Rundormenes enorme antal skyldes først og fremmest, at de findes i alle miljøer – inklusive havet.
 • Insekter. 10 trillioner individer.
 • Støvmider. 100 billiarder individer.
 • Regnorme. 100 billiarder individer.
 • Krill. 800 billioner individer.

Hvilke dyr er der flest af i Danmark?

Det samlede antal dyrearter i Danmark er umuligt at opgøre præcist. I 1995 opgjorde Skov- og Naturstyrelsen antallet af fritlevende, naturligt forekommende, her i landet ynglende arter af hvirveldyr til 424, nemlig 49 pattedyr, 209 fugle, 5 krybdyr, 14 padder, 37 ferskvandsfisk og 110 saltvandsfisk.

Hvad er verdens største insekt?

Verdens største insekt, en gigantisk weta, er for første gang blevet fotograferet på New Zealand. Insektet har et imponerende vingefang på over 17 centimeter. Entomologen fandt det gigantiske insekt i et træ efter flere dages søgen og fodrede det med en gulerod.

You might be interested:  Hvordan Ringer Man Til Sverige Fra Danmark?(Spørgsmål)

Hvad er Danmarks største landlevende rovdyr?

Grævling (Meles meles) er et kraftig bygget rovdyr af mårfamilien, som er udbredt over hele Eurasien. Grævlingen var Danmarks største landrovdyr, til ulven gjorde sit indtog i 2012. Grævlingen lever i Danmark undtagen på Bornholm og enkelte mindre øer.

Hvad er det farligste dyr i Danmark?

Skovflåten. Med den tætte bestand af rådyr følger også en tæt bestand af skovflåt. Flåten kaldes ofte for Danmarks farligste dyr, fordi den kan overføre alvorlig sygdom til mennesker.

Hvad er det vildeste dyr i Danmark?

Elg, bison og vildheste: 6 store dyr der gør den danske natur

 • Bison. Det er 2500 år siden, bisonoksen levede naturligt i Danmark, selvom vi nok skal 10.000 år tilbage, før bestanden var sund og trivedes.
 • Ulv.
 • Vildsvin.

Hvilke pattedyr lever i Danmark?

Pattedyr

 • Videoer på vej
 • Grævling. Grævlingen er et sky dyr, der nemmest træffes i skumringstiden.
 • Hare. Haren har lange ører og store fødder.
 • Marsvin. Den eneste hval, der yngler i Danmark.
 • Muldvarp. Man ser ikke muldvarpen nær så ofte, som man ser deres spor i landskabet.
 • Pindsvin.
 • Ræv.
 • Rådyr.

Hvilket dyr er verdens største krybdyr?

Komodovaranen er verdens største nulevende øgleart. Dyrene bliver sædvanligvis 2–3 meter lange. I naturen bliver voksne individer ca. 70 kg, mens de i fangenskab ofte vejer mere.

Hvad er det dummeste dyr i verden?

Verdens dummeste dyr

 • Kat mod akvarie. Åh, det er da også snyd at sådan et appetitligt måltid skal være gemt væk bag sådan en tyk rude.
 • Ænder på rulletrappen. Ej, altså.
 • Sexet sko.
 • Kat er spejlblank.
 • Ikke så hoppende hjort.
 • Kat mod kage.
 • Killing fejlbedømmer.
 • Kat mod hegn.
You might be interested:  Hvor Mange Dieselbiler Er Der I Danmark?(Løsning)

Hvilket dyr er det tungeste der nogensinde har levet på jorden?

Det korte svar er, at blåhvalen er STØRST! Den kan blive ca. 30 meter lang og veje omkring 150 tons. Det er, så vidt vi ved, det største dyr som nogensinde har levet her på jorden.

Hvilket dyr dræber mest i Danmark?

Almindelig gedehams er uden sammenligning dansk naturs farligste dyr, hvis vi alene måler i antallet af dødsfald. Bliver man stukket i mund eller svælg, er der fare for kvælning. Og er man allergisk, kan det ligeledes være farligt. Den store gedehams er også farlig, og dens stik fører ofte til hospitalsindlæggelse.

Hvilke dyr er der i Danmark?

Artsleksikon

 • Svaner. Knopsvane (Cygnus olor)
 • Gæs. Blisgås (Anser albifrons) Bramgås (Branta leucopsis)
 • Svømmeænder. Atlingand (Anas querquedula) Gråand (Anas platyrhynchos)
 • Dykænder. Bjergand (Aythya marila) Edderfugl (Somateria mollissima)
 • Skalleslugere. Stor skallesluger (Mergus merganser)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *