Hvor Falder Der Mest Nedbør I Danmark?(Løsning)

4.2 Nedbørsfordeling i Danmark De højeste nedbørsværdier forekommer i det indre af Jylland ( 900 mm på årsbasis), mens der falder mindst nedbør på Sejerø, Samsø og ved Vestsjællands kyst ( 550 mm på årsbasis). Figur 4.2.

Hvor falder der mest regn?

Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark har i perioden 1981-2010 været på 746 mm (759 mm; 1991-2020 og 782 mm (2011-2020). Gennemsnitlig regner det mest i Midtjylland og mindst i Kattegat regionen. Den mindste årsnedbør for landet som helhed var 466 mm i 1947, og den højeste var 905 mm i 1999 og i 2019.

Hvorfor regner det mest i Midtjylland?

Nedbøren er ikke ens over hele landet, og det har selvfølgelig betydning for, hvor meget grundvand der dannes. Det sner og regner mere i Jylland end i de østlige dele af landet, Fyn, Sjælland og øerne. Da fordampningen desuden er størst på øerne, så er der alt i alt mindre vand her, der kan sive ned i jorden.

I hvilken måned falder der mest nedbør i Danmark?

Hydrotermfigur Danmark Den tørreste måned er Februar. Der er 34 mm nedbør i Februar. Det meste nedbør falder i August, med et gennemsnit på 78 mm.

You might be interested:  Hvilke Varer Eksporterer Danmark Mest Af? (TOP 5 Tips)

Hvilken kommune regner det mest i?

Aabenraa er den mest regnfulde kommune med 354,5 mm nedbør. Jylland tager en for holdet, når det kommer til skyer og nedbør: »Når skyerne kommer ind over Danmark med vestenvinden, regner meget af fugten i luften af over Jylland, så der er mindre regn i skyerne, jo længere skyerne når mod øst i landet.

Hvor er der mest nedbør i Danmark?

Herning kommune er med 978 mm om året Danmarks mest nedbørrige kommune. Herning ligger dels i Midtjylland, hvor der i sommerhalvåret dannes flest byger – og så ligger Herning så langt mod vest, at fronter med regn fra vest også giver den vestlige halvdel af Jylland det meste af den udbredte dagsregn.

Hvor i verden regner det mindst?

Arica nær Atacama-ørkenen i Chile er det tørreste beboede sted i Verden. Her er den gennemsnitligt årlige nedbør 0,8 mm. 14 år og 3 måneder er den længste periode uden nedbør. Rekorden er fra oktober 1903 til januar 1918 i Arica, Chile.

Hvorfor regner det mest i Jylland?

Afsnit fortsætter her. Et er, at vandløbene i Jylland får mere vand direkte fra nedbøren, end de gør på Øerne. Noget andet er, at de også får mere grundvand tilført, nærmere bestemt 280 mm om året i Jylland og kun 120 mm på Ørene.

Hvordan opstår der nedbør?

Kondensation af atmosfærisk vanddamp, som returnerer til Jordens overflade. Kondensation af vanddamp til skyer sker som en del af vandkredsløbet. Når skypartiklerne bliver for tunge til at blive i luften, falder de som nedbør.

Hvorfor er der mere nedbør i Jylland?

I Jylland er der mere vådt end på øerne. Jylland ligger tættere på Nordsøen og Atlanterhavet, og herfra kommer det meste af den fugtige luft, som giver regn og sne over Danmark.

You might be interested:  Hvem Kristnede Danmark?(Spørgsmål)

Er 1 5 mm regn meget?

En nedbørsmængde på 1 mm regn svarer til 1 liter, målt over et grundareal på 1 m². Nedbør i form af sne fylder cirka 10 gange så meget. Det vil sige at en nedbørsmængde på 10 mm sne svarer til 1 liter vand, målt over et grundareal på 1 m².

I hvilken måned regner det mest?

Det regner dobbelt så meget om efteråret, end det gør om foråret. Statistisk set falder der 80 til 85 millimeter regn om måneden fra august til november, sammenlignet med 40 millimeter i forårsmånederne marts og april.

Hvilket sted har flest solskinstimer?

I min research er ét sted dukket op på alle de sites jeg har kigget på, og det sted ligger i Guds eget land, USA. Yuma, Arizona er eftersigende det eneste sted på jorden, der kan bryste sig med at have mere end 4.000 timers sol hvert år.

Hvor er der mest vind i Danmark?

Det fremgår klart, at vest og sydvest er de fremherskende vindretninger i Danmark, eftersom de vest- og sydvestvendte kyster har langt det højeste energiindhold i vinden (de røde og gule områder).

Hvor i verden blæser det mindst?

Vinden kommer jo typisk fra vest i Danmark, og derfor blæser det mindst på Djursland, Østjylland og i Nordsjælland, hvor den gennemsnitlige vind allerede har passeret en del land, siger han. Øverst på vind-listen ligger udover Halsnæs dog også to kommuner på Amager, Dragør og Tårnby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *