Hvor Højt Ligger Danmark Over Havets Overflade?

Søg efter et sted, eller juster Google Earth, indtil du får den ønskede visning. Nederst i højre hjørne kan du se stedets højde over havets overflade samt kameraets faktiske højde over havets overflade. Hvis du holder markøren over forskellige steder, opdateres højden.

Hvor højt ligger vi over havets overflade?

I Danmark har vi nogle af verdens mest præcis højdetal for hele landet, der gør det muligt præcist at se, hvor højt din matrikel ligger over havets overflade. På Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside kan du selv tjekke, hvor højt (eller lavt) dit hus ligger placeret.

Hvad betyder havets overflade?

Begrebet meter over havets overflade (forkortet moh eller m.o.h.) refererer til den højde (på jorden) eller altitude (i luften) ethvert objekt har til havets gennemsnitlige overflade. Desuden er begrebet vigtigt i atmosfæriske videnskaber.

Hvor højt ligger Ballerup over havets overflade?

Lautruphøj 8, 2750 Ballerup ligger i en højde på 39.8 meter over havets overflade.

Hvor højt ligger Slagelse over havets overflade?

Slagelse er en af de højest beliggende byer i Danmark. Jernbanen, et af de lavest beliggende områder, ligger 30 meter over havets overflade, og centrum af byen ligger ca. 53 meter over havets overflade.

Hvor mange højdemeter?

Derudover vises, hvor mange meter over havets overflade du starter og ender. Hvis din rute er rimelig flad vises der ingenting. Det er altså kun på ruter med en vis stigning, at du kan se det lille højdekort.

You might be interested:  Hvad Er Kongehusets Rolle I Danmark?(Løsning fundet)

Hvor højt ligger Frederiksberg over havet?

Søndermarken, en del af området omkring Frederiksberg Slot og Frederiksberg Have, er terrænet kuperet, og Frederiksberg Bakke hæver sig 36 meter over havet.

Hvad betyder havspejlet?

Hav-spejl, et. havets overflade, især naar den fremtræder som jævn, glat, spejlblank.

Hvordan finder man højdekurver?

Højdekurver fremstilles af højdekort hvor punkter i samme kote interpoleres til sammenhængende kurver.

Hvad er Kotekort?

udtrykket kote 43,253 betyder, at punktet ligger 43,253 m (= 43 m og 253 mm) over den normale vandstand. Visse faste punkter i landskabet (bjergtoppe, klippefremspring, bygninger osv.) forsynes med et indstøbt fikspunkt, som opmåles, så man kender dets nøjagtige geografiske koordinater.

Hvad er Terrænkote?

Terrænkoten har betydning for, hvor meget byggeriet evt. bliver oversvømmet i en højvandssituation. Afstanden til kysten har betydning for om der skal lægges et tillæg for bølger til sokkelkoten. Jo længere inde i land bebyggelsen placeres, jo mindre tillæg for bølger skal der gives.

Hvad er en højdeprofil?

Få vist en stis højdeprofil Få vist en stis hældning og højde samt en afstandsmåling. Åbn Google Earth. Tegn en sti, eller åbn en allerede tegnet sti. Vis højdeprofil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *