Hvor Længe Må Man Sidde Som Statsminister I Danmark?(Løsning fundet)

Hvem træder til hvis statsministeren dør?

Danmark har ikke en “vicestatsminister”. Begrebet bruges dog flittigt både i pressen og på Christiansborg, og betegner den minister, der overtager statsministerens opgaver under statsministerens fravær. Stedfortræderen er sædvanligvis den tilstedeværende minister, der er højst placeret i statsrådsrækkefølgen..

Hvor mange gange kan en statsminister blive valgt?

En amerikansk præsident kan kun sidde i to perioder a fire år, men en statsminister i Danmark kan sidde præcis så længe han ikke har et flertal imod sig. Den statsminister, der har siddet længst i Danmark, sad i ca. 25 år.

Hvad kan en statsminister?

Statsministeren leder regeringen Statsministeren skal sørge for at: holde trådene samlet i regeringen, så ministrene fremstår som enige i regeringens politik, selv om de måske kommer fra forskellige partier. den politiske alliance mellem regeringspartierne og de partier, der støtter regeringens politik, er på plads.

Hvad sker der hvis statsministeren går af?

2. Hvis Folketinget udtrykker mistillid til statsministeren, skal regeringen gå af eller udskrive nyvalg. Den ‘gamle’ regering fungerer, indtil der er fundet en ny. Men ministrene må i den periode kun tage sig af de praktiske ting, der er nødvendige for, at ministerierne og den offentlige forvaltning kan køre videre.

You might be interested:  Hvornår Blev Slavehandel Forbudt I Danmark?(Korrekt svar)

Hvordan finder man ud af hvem der skal danne regering efter et folketingsvalg?

Grundloven giver dronningen magt til at udpege statsministeren og de øvrige ministre. Men i praksis er det et flertal i Folketinget, der er afgørende for, hvem der skal være statsminister. Statsministeren sætter så sit ministerhold og danner sin regering.

Kan folket vælte en regering?

Hvis et flertal blandt folketingsmedlemmerne ikke kan gå ind for regeringens planer, kan det vælte regeringen. Det står der mere om i § 15. Grundloven kalder debatten for en ‘almindelig forhandling’. Det betyder, at der ikke er sat grænser for, hvilke emner der kan tages op.

Hvor mange mandater skal man have for at danne regering?

Regeringen er sammensat af Socialdemokratiet, der har 49 mandater, og derfor må søge støtte hos andre partier for at opnå mindst 90 mandater, der kræves for at have flertal. Regeringen er dermed en mindretalsregering, hvilket er normalt i dansk politik.

Kan man vælte en statsminister?

Grundloven nævner i §15 mistillidsvotum, idet det fastslås, at ingen minister kan forblive i sit embede, efter at Folketinget har udtalt sin mistillid til ham. I samme paragrafs stk. 2 pointeres det desuden, at et mistillidsvotum mod statsministeren betyder regeringens fald.

Hvad er regeringens arbejdsopgaver?

Regeringen er landets udøvende magt. Regeringen består af en række ministre og har til opgave at regere landet efter de love, som Folketinget har vedtaget. Det er statsministeren, der bestemmer, hvem der skal være minister.

Kan man blive statsminister uden at være valgt til Folketinget?

Ja, alle kan i princippet blive minister. En minister behøver heller ikke at være medlem af Folketinget.

You might be interested:  Hvilke Hunde Er Ulovlige I Danmark?(Bedste løsning)

Hvem bestemmer i Statsministeriet?

Selvom monarken formelt står i spidsen for riget, er det statsministeren, der bestemmer, hvem der skal være ministre, og hvorledes de enkelte ministeriers arbejdsområder, de ministerielle forretninger, skal afgrænses. Desuden bestemmer statsministeren reelt, hvornår der skal udskrives valg.

Under hvilke forhold må en regering træde tilbage?

Folketinget kan vælte en minister I praksis vil folketingsflertallet dog ofte begrunde sin mistillid med, at ministeren ikke har overholdt sine pligter – f. Hvis Folketinget holder fast i mistilliden, vil regeringen enten udskrive valg eller samlet træde tilbage.

Kan statsministeren straffes?

Ingen konsekvens uden flertal Men skal ministeren dømmes juridisk for noget, han eller hun har gjort som led i sit ministerarbejde, er den eneste mulighed en såkaldt rigsretssag, forklarer professor emeritus i forfatningsret ved Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensen.

Kan en minister straffes?

En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *