Hvor Lever Odderen I Danmark?(Spørgsmål)

Odderen (Lutra lutra), også kaldet den europæiske odder, er et rovdyr i mårfamilien. Den forekommer i store dele af Europa og Asien. I Danmark er den mest almindelig i Midt- og Nordjylland. Odderen er tilpasset et liv i vand, hvor den især lever af fisk.

Hvilken familie hører odderen til?

Odderen hører til mårfamilien, der består af små og mellemstore rovdyr med små afrundede ører.

Er odderen et skadedyr?

Den lever nemlig typisk af de fisk, der er mest almindelige i den pågældende sø eller vandløb – ofte skaller, aborre, brasen med mere. Men odderen er som toprovdyr også et udtryk for, at man er holdt op med at betragte rovdyr generelt som ” skadedyr ”.

Er oddere farlige?

Ufarlig for mennesker og husdyr. Overfor Ikast Avis/AOIB.DK understreger han, at selv om odderen er et rovdyr, så er den ikke farlig for voksne, børn og husdyr – som eksempelvis hunde og katte. Desværre er den så farlig for blandt andet fisk som aborre, ål, karpe og frøer, men også for små pattedyr, fugle og krebsdyr.

Er det lovligt at eje en odder?

”Bare fordi et vildt dyr ser nuttet ud, betyder det ikke, at det egner sig som kæledyr. Vi opfordrer folk til at undlade at købe, eje eller avle vilde dyr som kæledyr. Vilde dyr hører til i naturen, ikke i fangenskab.

You might be interested:  Hvor Mange Er Stofmisbrugere I Danmark?(Bedste løsning)

Hvor findes der oddere?

Odderen lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand, salt- og ferskvand. Uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjulmuligheder i form af vegetation, er oplagte levesteder. Da odderen er nataktiv opholder den sig om dagen i en hule i brinken, under trærødder eller under buske.

Hvad er en Odders fjende?

Odderen er en stor art i mårfamilien. Odderen har desuden svømmehud mellem alle tæer. Når den dykker, kan både næsebor og ører lukkes. Pelsens dækhår er vandskyende, og den tætte underuld isolerer mod kulden.

Er der oddere på Sjælland?

I 2007 fastslog DNA-analyser af prøver fra ekskrementer, at der også stadig findes odder i Vestsjælland. Den sjællandske odderbestand er dog meget lille, mens odderen igennem en årrække har været i fremgang i Jylland og senest spredt sig til bl. a. Fyn.

Er en odder fredet?

Ved undersøgelser i 1995, 1996, 2000 og 2007 blev der også fundet klare beviser for tilstedeværelsen af odder på Vestsjælland og Nordvestsjælland. I dag er odderen igen i fremgang. Der er måske mellem 500 og 1000 oddere i Danmark, de fleste i Jylland.

Er oddere truet?

Den er en glimrende svømmer og dykker. Odderen kan blive under overfladen i op til ca. 10 min.

Er det tilladt at have en ulv som kæledyr?

Private – ja, men i praksis nok svært. For de zoologiske haver findes der en del regler og lovgivning. For private gælder “Bekendtgørelse angaaende kontrol med rovdyr og visse støre dyr” nr. 187 af 7.

Er det lovligt at have en ræv som kæledyr?

Det er i øvrigt lovligt at holde ræv i Danmark. Det må dog ikke være en ræv, man har fanget ude i naturen. Det skal være domesticerede ræve, som er opdraget i fangenskab.

You might be interested:  I Hvilket Sportsgren Har Danmark Vundet Flest Guldmedaljer?(Løsning fundet)

Kan man have en tukan som kæledyr?

Der er heller ingen begrænsninger for, hvor mange indendørsfugle som fx undulater, parakitter og kanariefugle du må have. Derimod udstikker kommunerne ofte særlige regler for fugle, der færdes udendørs. Det kan fx være høns, gæs, ænder, kalkuner og duer. 10 høns og én hane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *