Hvor Må Man Ikke Fiske I Danmark?(Spørgsmål)

Fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet, skal kunne gøre det frit. Derfor er der fredningsbælter, hvor du ikke må fiske, dér hvor åer og bække løber ud i hav og fjorde.

Hvor må jeg fiske i Danmark?

For at fiske de fleste steder i Danmark kræver det et fisketegn. Fisketegnet giver dig ret til at fiske langs de danske kyster, ligeså meget som du har lyst til. Der er private fiskevande i Danmark, hvor fisketegnet ikke gælder, og her er det vigtigt at sætte sig ind i de særlige regler omkring dette.

Er Kastenet lovligt?

KJP oply- ste, at kastenet er lovlige, men håndvod ikke er lovlige.

Hvor må man fiske henne?

I Danmark skal alle mellem 18 og 65 år have fisketegn for at kunne fiske i offentligt tilgængeligt fiskevande. De eneste fiskevande, som dermed er fritaget, er private Put & Take søer. Fisketegnet kan indløses på posthuse, turistkontorer og i de fleste grejbutikker i området.

Hvor må man fiske i KBH?

Det er tilladt at fiske med stang langs kajkanten i hele Københavns Havn, dog med enkelte undtagelser. I sommersæsonen hvor badene og havnens trafik bliver hyppigere, må du ikke fiske i inderhavnen – altså fra bryggebroen i syd til inderhavnsbroen i nord.

You might be interested:  Hvor Meget Valuta Må Man Udføre Fra Danmark?(Korrekt svar)

Hvor er det tilladt at fiske?

I mange søer i statsskovene er der frit fiskeri, hvilket betyder, at man kan fiske gratis. Er man under 18 år eller har ret til folkepension, behøver man ikke engang et fisketegn i disse søer. Find alle søerne med frit fiskeri nedenfor på Udinaturen.dk.

Hvad for nogle søer må man fiske i?

I disse søer må du gerne fiske i København:

 • Damhussøen: Her må du fiske mellem 1. maj–28.
 • Emdrup Sø: Her må du fiske mellem 1. maj–28.
 • Vestvolden: Her må du fiske mellem 1. maj–28.
 • Utterslev Mose: Her må du fiske vest for Hareskovvejen mellem 1. juli–28.
 • Søen mellem Sjællandsbroen og ved Slusen.
 • Læs mere her.

Hvad er en Rejepæleruse?

En rejepæleruse må fiske hele året rundt og den kan anvendes som både undervandsruse og overvandsruse. Som fritidsfisker skal rejepælerusen opstilles med mindst tre og højest fem pæle. Inderste pæl afmærkes med et flag og en gul refleks. Yderste pæl afmærkes med to flag og to gule reflekser.

Hvordan sætter man garn fra land?

For garn, ruser og krogliner skal der være en afstand på 150 meter til pæleruser og erhvervsfisker-bundgarn. Indbyrdes skal de have en afstand på 50 meter. Garn skal holde en afstand på 100 meter til lavvandslinje og sejlrende. Bemærk at disse afstande kan variere lokalt.

Hvad skal man bruge til at fiske?

I dag bruger lystfiskerne fiskestænger og agn til at fange fisk, selv om det ikke er den mest effektive måde at fange fisk på. Men en fiskestang og agn giver den bedste nydelse når man fanger fisken, da man mærker fisken når den er kroget.

You might be interested:  Hvornår Blev Ytringsfrihed Indført I Danmark?(Spørgsmål)

Hvor må man fiske Sjælland?

7 Toppladser på Sjælland

 • Hornbæk Plantage. Den nok bedst kendte plads på den sjællandske Nordkyst over årene.
 • Hald Strand. En af de bedre kendte pladser på Nordkysten er Hald.
 • Kronborg Pynten.
 • Holtug Kalkbrud.
 • Ordrup Næs.
 • Røsnæs.
 • Reersø

Hvor må man fiske kyst?

Lyst- og garnfiskeri må derfor ikke finde sted nærmere end 500 meter fra udløb af åer, bække og indsnævringer i hav eller fjord. For at sikre, at et tilstrækkeligt stort antal fisk kan gennemføre gydningen uhindret, og dermed sikre den kommende generation, er der indført fredningsbælter.

Hvilke fisk er i sæson?

Fisk i sæsonen

 • Forår: Rødspætter, kuller, pighvar, helleflynder, havkat, havtaske, søtunge, slethvar, hornfisk, sild, stenbider, multe.
 • Sommer: Rødspætter, kuller, pighver, havkat, havtaske, kulmule, knurhane, rødtunge, taskekrabber, krabbeklør, pighaj, sildehaj.

Hvor kan man fiske på Amager?

Amager Fælled:

 • På Amager Fælled må man fiske ved den lille sø der ligger mellem den lille vej ‘Ved Slusen’ og Vejlands Allé. Her må man fiske hele året.
 • Trekantsøen ved golfbanen nær Bella Centeret. Her er det tilladt at fiske hele vejen rundt langs søen og i kanalen langs Selinavej.
 • Derudover må man fiske langs havnen.

Hvor kan man fange makrel i København?

Øresund er optimal for makrelfiskeri, så i højsæsonen kan du fange makrel i stor stil fra hele Sjællands østkyst. I København kan særligt Nordhavns dybe bassiner anbefales – prøv Orientkaj, Docken, Ocenakaj og Sundkajen ligesom makrelfiskeri på fx Refshaleøen giver gode gevinster.

Hvor må man fiske i Nordhavn?

Derfor er der i bassinerne rigtig gode muligheder for at fange torsk og makrel, der foretrækker mere åbent og dybere vand. Der er 4 store havnebassiner: Sandkaj, Fortkaj, Orientkaj og Docken. Længere ude i Nordhavn finder du ” Nordhavn Tippen” som du kan læse mere om på linket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *