Hvor Mange Aviser Er Der I Danmark? (TOP 5 Tips)

Danmarks tre store dagblade Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske udgives hvert i et oplag på omkring 100.000. De to store formiddagsblade B.T. og Ekstra Bladet udgives i omkring 66.000 eksemplarer (2011). Dagbladet Børsen udgives i over 73.000 eksemplarer (2011).

Hvilke aviser findes der i Danmark?

Landsdækkende danske aviser

  • Berlingske Tidende – (2)
  • BT – fra Berlingske.
  • Børsen – fra Bonnier.
  • Dagbladet Information.
  • Dagbladet Licitationen – fra Aller.
  • Ekstra Bladet – (2) – fra JP/Politiken.
  • ErhvervsBladet – fra Berlingske.
  • I Dag – (2) – Industriens Dagblad. Fra Aller.

Hvor mange læser aviser i dag?

Antal læsere af hverdags-udgaverne af de landsdækkende aviser er faldet fra 2,1 mio. i starten af 2010 til 1,3 mio. ved udgangen af 2016.

Hvor mange læser aviser?

I 2016 læste lige over 1,9 mio. danskere dagligt et trykt dagblad, svarende til en andel på 39 pct. af danskerne. Et fald på 120.000 læsere fra 2015, hvor andelen af avislæsende danskere var 42 pct.

Er der gratis aviser i dag?

Af landsdækkende husstandsomdelte gratisaviser findes i øjeblikket Søndagsavisen, der dog kun er en ugeavis. Det Berlingske Officin begyndte den 16. august 2006 at husstandsomdele deres bud på en gratisavis. august 2006 blev 24timer lanceret.

You might be interested:  Hvor Meget Olie Producerer Danmark?(Løse)

Hvor mange dagblade er der i Danmark?

Danske aviser Danmarks tre store dagblade Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske udgives hvert i et oplag på omkring 100.000. De to store formiddagsblade B.T. og Ekstra Bladet udgives i omkring 66.000 eksemplarer (2011). Dagbladet Børsen udgives i over 73.000 eksemplarer (2011).

Hvad er Berlingskes målgruppe?

“ Berlingskes målgruppe er defineret som moderne erhvervsaktive i alderen 35-50 år og kendetegnes ved, at de er veluddannede og vellønnede.”

Hvor mange læsere har Berlingske?

Fra 2007 til 2014 faldt avisens oplagstal fra 124.000 til 76.000 på hverdage og fra 142.000 til 87.000 på søndage. Som led i en større omlægning af avisen ændredes navnet 26. januar 2011 til Berlingske.

Hvilken aldersgruppe læser avis?

Figur 26 nedenfor viser, at 86,5 % af læserne af de lokale dagblade udgøres af læsere på 35 år eller derover, mens de 12-34-årige udgør 13,5 % af læserne. De lokale ugeaviser havde samlet en ugentlig dækning i befolkningen på 12 år og derover på 69,4 % i 2010. I 2015 er den ugentlige dækning faldet til 55,7 %.

Hvor mange læser avis 2020?

Hårdest har faldet været for B.T., der gik tilbage til 451.000 ugentlige læsere i 2020. Tilbagegangen betyder, at Politiken overtager pladsen som den mest læste avis med 497.900 ugentlige læsere – et fald på godt 10 pct. Blandt de øvrige aviser ramte de største fald Børsen med 17 pct.

Hvem læser lokalavisen?

For så hvidt angår de lokale ugeaviser, læste godt 2,5 mio. (2.501.000) danskere i alderen 12 år og derover i 2017 ugentligt en lokal ugeavis, svarende til halvdelen (50,1 %) af denne befolkningsgruppe. I 2017 har de lokale ugeviser mistet 96.000 ugentlige læsere i forhold til 2016, hvor andelen var 53 %.

You might be interested:  Hvor Mange Mennesker Har Solceller I Danmark?(Løsning)

Hvem læser avisen DK?

Velkommen til Avisen Danmark på LinkedIn, hvor du får vores vigtigste nyheder om erhvervslivet. Avisen Danmark er en landsdækkende avis, der udkommer sammen med Jysk Fynske Mediers 14 regionale og lokale dagblade alle årets dage. Med 504.000 ugentlige læsere er Avisen Danmark landets største betalingsavis.

Hvor mange læsere har MJA?

Avisens læsertal er 26.000 (2018). Hovedredaktionen lå på Vestergade fra 1867 til 2003, hvor mediehuset flyttede til nye lokaler i den gamle, renoverede Papirfabrikken. Avisen dækker et område, der rækker noget ud over Silkeborg Kommune.

Hvornår udkommer gratisavisen BT igen?

Fra i år, udkommer BT som gratis-avis alle hverdage. Den er fri til afhentning, og der kommer friske aviser hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Vi har lavet en aftale med BT om at de har en stander stående, så I kan få jeres gratis-avis med når I handler.

Hvornår kommer gratisavisen igen?

januar 2020, så der kun udkommer én avis. Avisen B.T. og Metroxpress slog redaktionerne sammen i 2016, da Berlingske Media, som står bag B.T., opkøbte Metroxpress.

Hvad er en Avistype?

Tre forskellige avistyper Alligevel differentierer de forskellige danske dagblade sig fra hinanden, og man kan groft sagt inddele dem i tre typer: omnibusaviser, nicheaviser og tabloidaviser. Der findes overordnet 3 typer af aviser. Det er omnibusaviser, nicheaviser og tabloidaviser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *