Hvor Mange Bruger Instagram I Danmark?(Bedste løsning)

Instagram er steget fra 25% til 30% af danskerne, der bruger det dagligt. Det er næsten hver tredje dansker over 12 år, som er på Instagram hver dag. Blandt de 4-8 årige er 19% på Instagram ugentligt. YouTube benyttes dagligt af 29% af danskerne, mens 52% benytter det ugentligt.

Hvor mange brugere har Instagram i Danmark?

Men Slots- og Kulturstyrelsens rapport ”Mediernes udvikling i Danmark 2020” (se kilder) angiver, at 40 procent af danskerne havde en profil på Instagram i 2019, hvilket gør Instagram til det tredje mest anvendte sociale medie i Danmark, kun overgået af LinkedIn og Facebook.

Hvor mange kvinder bruger Instagram?

For de 20-årige gælder det en andel på 20 %, der bruger tjenesten dagligt, mens det for de 30-årige er 12 %. Instagram bruges kun dagligt af en meget lille andel af internetbrugerne over 50 år. Andelen af kvinder (14 %), der bruger Instagram, er næsten tre gange så stor som andelen af mænd (5 %).

You might be interested:  Hvad Koster En Hospitalsseng Pr Døgn I Danmark 2019?(Løsning fundet)

Hvor mange unge har Instagram?

Tre ud af fire 13-23-årige bruger dagligt sociale medier som Facebook, Instagram og TikTok, og de unge oplever generelt, at det forventes af dem, at andre kan kontakte dem via sociale medier.

Hvor mange profiler er der på Instagram?

Der findes omtrent 250.000 aktive danske profiler og 350.000 private på Instagram, hvilket udgør i alt 34% af den danske befolkning (tal hentet fra Danmarks Statistik, november 2018, red.).

Hvor mange brugere har Instagram 2021?

Hvor mange brugere har Instagram i 2021? En enestående 500 million brugere er aktive dagligt på Instagram med 90% af disse konti, der følger efter mindst en virksomhed! 140 millioner af Instagram – brugere kommer fra USA.

Hvor mange bruger Instagram i Danmark 2020?

Instagram er steget fra 25% til 30% af danskerne, der bruger det dagligt. Det er næsten hver tredje dansker over 12 år, som er på Instagram hver dag. Blandt de 4-8 årige er 19% på Instagram ugentligt. YouTube benyttes dagligt af 29% af danskerne, mens 52% benytter det ugentligt.

Hvilken aldersgruppe er mest på Instagram?

Antal danskere, der benytter Instagram, fordelt efter aldersgruppe: 15-25 år: 72 % 26-35 år: 59 % 36-45 år: 42 %

Hvilket køn bruger mest sociale medier?

Facebook er det mest udbredte sociale medie generelt, men mindst blandt Dansk Folkepartis vælgere. Instagram er mere populært blandt kvinder end mænd. LinkedIn er mest udbredt blandt blå vælgere.

Hvem bruger mest sociale medier Mænd eller kvinder?

Kvinder er generelt mere aktive på sociale medier end mænd. Den største forskel på kønnenes brug ses blandt Instagram-brugerne, hvor 52 pct. af kvinderne bruger mediet dagligt, mens det gælder for 40 pct. af mændene.

You might be interested:  Hvor Mange Fødes I Danmark Om Året?(Korrekt svar)

Hvilken aldersgruppe bruger sociale medier mest?

Generelt ses, at jo yngre børnene er, desto mere tid bruger de på sociale medier. De 12-18-årige er den aldersgruppe, der bruger mest tid på blandt andet YouTube, TikTok, Snapchat og WhatsApp4, jf. tabel 1. 4 Kantar Gallup/ Social Media Life 2020.

Hvor mange unge bruger sociale medier 2020?

69 % af denne gruppe benyttede i 2020 sociale medier som nyhedskilde. Det er en stigning på 10 procentpoint i forhold til 2019. Den næst vigtigste kilde til nyheder på internettet for de unge er tv-stationernes hjemmesider, som 44 % bruger. Rapporten viser også, at de unge bruger meget tid på de sociale medier.

Er sociale medier faktisk en trussel for unges trivsel?

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at sociale medier isoleret set ikke er en afgørende faktor for unges trivsel. Rapporten viser nemlig, at unges brug af sociale medier afspejler deres øvrige sociale liv. Så hvis deres generelle trivsel er dårlig, vises det i deres brug af sociale medier og omvendt.

Kan man have flere Instagram profiler?

Mange Instagram brugere har flere forskellige profiler, eller har behov for at administrere mere end én enkelt konto. Du kan have op til fem forskellige Instagram profiler på samme telefon eller tablet, som du kan skifte imellem uden at logge af og på.

Hvor mange bruger Pinterest?

Hvem er på Pinterest? På globalt plan er der 459 mio. aktive pinners, hvoraf omkring 1,1 mio af dem er danskere. ”Pinners” er hvad man kalder brugere på Pinterest, der gemmer, pinner nye pins eller blot browser gennem Pinterest feedet.

You might be interested:  Hvor Mange Ansatte Har Lego I Danmark?

Hvor mange unge er på de sociale medier?

Næsten alle (97 pct.) af de 16-24-årige var på sociale medier i 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *