Hvor Mange Byer Er Der I Danmark 2020?

Hvor mange byer er der i Danmark?

I Danmark defineres by som en bebyggelse med mindst 200 indbyggere, hvor afstanden mellem husene ikke overstiger 200 m, medmindre afstanden skyldes offentlige anlæg. Danmarks Statistiks byopgørelse fra 1.1.2006 opregner med denne definition 1450 byer i Danmark, hvor 86 % af landets indbyggere bor.

Hvor mange er der i Danmark 2021?

Ved indgangen til 2021 er befolkningstallet i den nye fremskrivning ca. 10.000 lavere end i 2019-fremskrivningen stigende til ca. 30.000 i 2030. Forskellen øges gradvist frem mod 2060, hvor befolkningstallet forventes at være knap 75.000 lavere.

Hvad hedder Danmarks byer?

Top 10 største byer

 • København.
 • Aarhus.
 • Odense.
 • Aalborg.
 • Esbjerg.
 • Randers.
 • Kolding.
 • Horsens.

Hvad er den mindste by i Danmark?

Frederiksberg er Danmarks mindste kommune. Men det er også den kommune i Danmark, der har mindst natur. Kommunen har et areal på 8,7 kvadratkilometer, og 1,5 kvadratkilometer består af natur.

Hvor mange byer er der på Sjælland?

I alt hører 17 kommuner under Region Sjælland, hvor Roskilde, Næstved og Slagelse kommuner er de tre største målt på antallet af indbyggere.

Hvor mange byer er der på Bornholm?

På øen Bornholm er der bortset fra hovedstaden Rønne næsten ingen rigtige byer.

You might be interested:  Hvad Spiser Man I Danmark?(Løsning fundet)

Hvor mange byer er der i Sverige?

Dette er en liste over Sveriges byer (svensk: tätorter) jævnfør Statistiska centralbyråns byområdeafgrænsning pr. 31. december 2015. I hele Sverige fandtes på dette tidspunkt 1.979 byområder med en samlet befolkning på 8.572.514 personer, hvilket svarer til 87% af hele befolkningen.

Hvilke byer er i Jylland?

Hyggelige byer i Jylland du skal besøge

 • Skagen.
 • Hjortdal.
 • Holstebro.
 • Silkeborg.
 • Horsens.
 • Ebeltoft.
 • Kolding.
 • Christiansfeld.

Hvor mange er vi i Danmark?

I Danmark bor vi 5,8 mio. personer, 1,7 mio. – eller knap 30 pct. – bor alene, og mændene bliver i gennemsnit 79,0 år gamle, mens kvindernes gennemsnitlige levealder er 82,9 år.

Hvor mange er vi i Danmark 2020?

Befolkningens størrelse var 5.837.213 mennesker den 23. november 2020. Bortset fra en kort periode i 1980’erne har befolkningen været næsten konstant stigende de sidste par hundrede år. I de sidste 30 år er befolkningen vokset med 13 %.

Hvor mange bor der i København 2021?

København er Danmarks hovedstad og er med 1.336.982 indbyggere ( 2021 ) landets største byområde omfattende 18 kommuner eller dele heraf. Fra 1.

Hvad er de 15 største byer i Danmark?

By Indbyggertal (2017)

 • København (Hovedstadsområdet) 1.295.686.
 • Aarhus 269.022.
 • Odense 176.683.
 • Aalborg 113.417.
 • Esbjerg 72.261.
 • Randers 62.563.
 • Kolding 60.300.
 • Horsens 58.480.

Hvad er de 10 største byer på Sjælland?

De 10 Største Byer I Region Sjælland

 1. #1 Roskilde. Indbyggertal (2020): 51.262.
 2. #2 Næstved. Indbyggertal (2020): 43.803143.
 3. #3 Greve Strand. Indbyggertal (2020): 43.309.
 4. #4 Køge. Indbyggertal (2020): 37.754.
 5. #5 Slagelse. Indbyggertal (2020): 34.015.
 6. #6 Holbæk. Indbyggertal (2020): 28.833.
 7. #7 Ringsted.
 8. #8 Solrød Strand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *