Hvor Mange Byer Er Der I Danmark?

januar 2006 1.450 byer i Danmark. Til sammenligning var der 1.423 byer per 1. januar 2004. 86 procent af befolkningen bor i byer, og heraf bor 29 procent i byer med over 100.000 indbyggere.

Hvor mange byer har vi i Danmark?

I Danmark defineres by som en bebyggelse med mindst 200 indbyggere, hvor afstanden mellem husene ikke overstiger 200 m, medmindre afstanden skyldes offentlige anlæg. Danmarks Statistiks byopgørelse fra 1.1.2006 opregner med denne definition 1450 byer i Danmark, hvor 86 % af landets indbyggere bor.

Hvad er den mindste by i Danmark?

Frederiksberg er Danmarks mindste kommune. Men det er også den kommune i Danmark, der har mindst natur. Kommunen har et areal på 8,7 kvadratkilometer, og 1,5 kvadratkilometer består af natur.

Hvad er de 10 største byer i Danmark?

Top 10 største byer

 • København.
 • Aarhus.
 • Odense.
 • Aalborg.
 • Esbjerg.
 • Randers.
 • Kolding.
 • Horsens.

Hvor mange er der i Danmark 2021?

Ved indgangen til 2021 er befolkningstallet i den nye fremskrivning ca. 10.000 lavere end i 2019-fremskrivningen stigende til ca. 30.000 i 2030. Forskellen øges gradvist frem mod 2060, hvor befolkningstallet forventes at være knap 75.000 lavere.

You might be interested:  Hvor Mange Har Parkinson I Danmark?(Løse)

Hvor mange byer er der på Bornholm?

På øen Bornholm er der bortset fra hovedstaden Rønne næsten ingen rigtige byer.

Hvor mange byer er der i Kina?

Oversigten er efterfølgende opdateret, oplyser Jeff Desjardins. Herunder kan du se listen over de 35 kinesiske byer og de lande, deres økonomier svarer til i PPP.

Hvor mange byer er der i verdenen?

Ifølge FN-pjecen ”The World’s Cities in 2016” (se kilder) var der i alt 31 megabyer i verden i 2016. Tokyo i Japan er verdens største by med 38,1 millioner indbyggere, efterfulgt af Delhi i Indien med 26,5 millioner indbyggere og Shanghai i Kina med 24,5 millioner indbyggere.

Hvad er de 15 største byer i Danmark?

By Indbyggertal (2017)

 • København (Hovedstadsområdet) 1.295.686.
 • Aarhus 269.022.
 • Odense 176.683.
 • Aalborg 113.417.
 • Esbjerg 72.261.
 • Randers 62.563.
 • Kolding 60.300.
 • Horsens 58.480.

Er Silkeborg en storby?

Silkeborg – en storby med mange små, fantastiske bydele.

Hvad er den mindste ø i Danmark?

Der er over 400 navngivne øer i Danmark. Heraf er de 72 beboede. 38 af dem kan nås med færge. Ø -passets mindste ø er Frederiksø, der, sammen med Christiansø, samtidig er Danmarks østligste punkt.

Hvor mange kommuner er der på Fyn 2021?

Amtet var det største i Danmark, hvis man målte i antallet af kommuner. Det bestod af 32 kommuner – fra 1. januar til 31. december 2006 dog af 31 kommuner, da hele Ærø var blevet til én kommune – og derfra er der langt ned til Nordjyllands Amt med 23 kommuner.

Hvad er de 10 største byer på Sjælland?

De 10 Største Byer I Region Sjælland

 1. #1 Roskilde. Indbyggertal (2020): 51.262.
 2. #2 Næstved. Indbyggertal (2020): 43.803143.
 3. #3 Greve Strand. Indbyggertal (2020): 43.309.
 4. #4 Køge. Indbyggertal (2020): 37.754.
 5. #5 Slagelse. Indbyggertal (2020): 34.015.
 6. #6 Holbæk. Indbyggertal (2020): 28.833.
 7. #7 Ringsted.
 8. #8 Solrød Strand.
You might be interested:  Hvornår Stoppede Venstrekørsel I Danmark?(Perfekt svar)

Hvad er den største by i Danmark areal?

Blandt de danske kommuner er Ringkøbing-Skjern Kommune landets største, mens Frederiksberg Kommune er den mindste. Omkring 60 pct. af det danske areal er dækket af landbrugsafgrøder – Lolland Kommune er den tættest opdyrkede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *