Hvor Mange Folkebiblioteker Er Der I Danmark?(Spørgsmål)

Det danske biblioteksvæsen består af folke-, central- og forskningsbiblioteker. Der er 245 folkebiblioteker, 6 centralbiblioteker og ca. 350 forskningsbiblioteker.

Hvor mange bruger biblioteket?

Folkebibliotekerne er velbesøgte og i toppen af de mest besøgte kulturinstitutioner i Danmark. Besøgstallet på landets biblioteker har igennem de seneste år ligget stabilt og i 2018 var der 37,6 mio. besøgende – et mindre fald på 2% i besøgstallet i forhold til 2017.

Hvor mange danskere bruger bibliotekerne?

Folkebibliotekerne er med deres samlede besøgstal de mest besøgte kulturinstitutioner i Danmark. Antallet af besøgende på de danske folkebibliote- ker er steget 4 % fra 2014 til 2018 fra 35,9 mio.

Hvor meget koster bibliotekerne?

De samlede udgifter for de danske folkebiblioteker er ca. 2,5 mia kr. Men en ny undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker viser, at bibliotekernes værdi for samfundet er hele 6 mia. kr.

Hvor mange biblioteker er der i København?

Københavns Biblioteker (KKB) er navnet på Københavns Kommunes biblioteksvæsen og er med sine 194.440 aktive lånere landets største biblioteksvæsen. Det samlede budget udgør i 2013 238 mio. kr. KKB består af Københavns Hovedbibliotek, 20 lokale biblioteker, 3 specialbiblioteker samt 4 patientbiblioteker.

Hvad koster det at miste en biblioteksbog?

Jeg har desværre smidt en biblioteksbog væk. Hvad koster det? Det koster det, som det koster biblioteket at genanskaffe den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *