Hvor Mange Indbyggere Er Der Pr Kvadratkilometer I Danmark?(Løsning)

indbygger. I Danmark bor der 134 personer pr. km2. Befolk- ningstætheden er relativt høj sammenlignet med de andre lande i Europa.

Hvor mange mennesker kan der være på 1 m2?

Befolkningstætheden er beregnes ved at dividere den samlede befolkning op i det samlede landareal. Så får du et tal, der ikke repræsenterer den faktiske befolkningstæthed, men som viser, hvor mange indbyggere landet har per kvadratkilometer.

Hvor er Befolkningstæthedens størst i Danmark?

Landdistrikternes befolkningstæthed er generelt højest i de sjællandske og fynske kommuner. Landdistriktet i Egedal er tættest befolket med mellem 29-35 indbyggere pr. km², fulgt af Fredensborg, Solrød, Odsherred, Roskilde og Aarhus.

Hvad er de 20 største byer i Danmark?

Danmarks største byer – Top 20

 • København (Hovedstadsområdet) 1.295.686.
 • Aarhus 269.022.
 • Odense 176.683.
 • Aalborg 113.417.
 • Esbjerg 72.261.
 • Randers 62.563.
 • Kolding 60.300.
 • Horsens 58.480.

Hvilket land har færrest indbyggere?

Det største antal indbyggere har Tyskland med 83,2 millioner, mens den mindste nation er Malta med blot omkring 515.000 indbyggere.

Hvad er befolkningstætheden i Sudan?

Befolkningstætheden i Sudan er som helhed lav, men befolkningen er fortrinsvis koncentreret til Nildalen. Den naturliga årlige befolkningsvækst er 2,8 %, og 45 % af befolkningen er etnisk uens: i landets nordlige del bor overvejende arabere, men også nubier.

You might be interested:  Hvor Mange Arbejdsløse Er Der I Danmark?(Løsning)

Hvor stor er Danmark?

Thailands areal er på godt 513.120 km2, hvilket er 12 gange større end Danmark. Befolkningstætheden er som i Danmark på ca. 133/km2.

Hvor mange er over 105 år i Danmark?

Vores middellevetid har aldrig været højere, end den er nu, og den vokser stadig. Derfor har der heller aldrig været så mange danskere, der har passeret 100 år. I starten af 2018 var der 1.079 personer på 100 år eller mere i Danmark.

Hvornår bliver vi 6 millioner i Danmark?

Befolkningsfremskrivninger 2019-2060 Den seneste befolkningsfremskrivning fra primo 2019 viser, at det samlede befolkningstal forventes at vokse med 268.000 personer – eller 4, 6 pct. – frem mod 2030, hvorfor det samlede befolkningstal i Danmark forventes at runde 6 mio. i løbet af 2026.

Hvad er de 10 største byer i Danmark?

Top 10 største byer

 • København.
 • Aarhus.
 • Odense.
 • Aalborg.
 • Esbjerg.
 • Randers.
 • Kolding.
 • Horsens.

Hvor mange byer har vi i Danmark?

I Danmark defineres by som en bebyggelse med mindst 200 indbyggere, hvor afstanden mellem husene ikke overstiger 200 m, medmindre afstanden skyldes offentlige anlæg. Danmarks Statistiks byopgørelse fra 1.1.2006 opregner med denne definition 1450 byer i Danmark, hvor 86 % af landets indbyggere bor.

Hvad er de 10 største byer i verden?

Er du til storbyferie? Her er verdens 10 største byer

 • Tokyo, Japan – Verdens største by.
 • Delhi, Indien.
 • Shanghai, Kina –
 • Sao Paulo, Brasilien – Sydamerikas største by.
 • Mexico City, Mexico.
 • Dhaka, Bangladesh – Millioner af mennesker bor i slum.
 • Kairo, Egypten.
 • Beijing, Kina – Én af verdens mest forurenede byer.

Hvad hedder Danmarks 5 største by?

Danmarks femte største er Vejle, som kan findes i Sydvestjylland på Danmarkskortet. Kommunen rummer af et befolkningstal på 115.658 indbyggere. Indbyggertallet i Vejle er steget med 134 fra sidste optælling i 2019 til 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *