Hvor Mange Invandrere Er Der I Danmark? (TOP 5 Tips)

14 pct. af befolkningen i Danmark. Andelen af indvandrere er 11 pct., og blandt dem er 58 pct. fra ikke-vestlige lande. I løbet af de seneste 30 år er antallet af ikke-vestlige indvandrere blevet firedoblet, mens det er tredoblet for vestlige indvandrere.

Hvor mange procent af den danske befolkning er indvandrere?

Indvandrere og efterkommeres andel af den samlede befolkning er steget med 9 procentpoint siden 1980 – fra 3,0 pct. i 1980 til lidt 14,0 pct. i 2021. Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har haft den største stigning siden 1980.

Hvor mange indvandrere er der i Århus?

De seneste ti år op til 2019 er antallet af indvandrere i kommunen steget med omkring en tredjedel til 42.328, mens antallet af efterkommere er steget lidt mere (39 %) til 16.429 personer.

Hvor mange irakere er der i Danmark?

af de indvandrede efter 1996 kommet til Danmark enten som flygtninge (57 pct.) eller som familiesammenførte (40 pct.). Den næststørste gruppe er irakere, som tæller 16.233 personer.

Hvor mange procent af den danske befolkning er muslimer?

Ud af Danmarks samlede befolkning på mere end 5,5 mio. er 175.000–200.000 af indbyggerne indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige, fortrinsvis muslimske, lande. Muslimer udgør 3,6% af Danmarks samlede befolkning.

You might be interested:  Hvor Varmt Er Der I Danmark? (TOP 5 Tips)

Hvor mange indvandrere er der i Esbjerg?

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 1,7 % af befolkningen i Esbjerg Kommune. I 2019 var andelen steget til 10,9 %, hvilket det år var lavere end i både regionen (11,8 %) og især hele landet (13,7 %). De seneste ti år op til 2019 steg antallet af indvandrere til 9.803 og efterkommerne til 2.822 personer.

Hvor mange indvandrere er der i Odense?

Også i 5240 Odense NØ udgør indvandrere og efterkommere lidt mere end halvdelen. Her har 8.645 borgere dansk oprindelse, mens 8.749 borgere er enten indvandrere eller efterkommere, hvilket afrundes til at udgøre 50 pct.

Hvor mange indvandrere er der på Bornholm?

Indvandring. Med den positive nettoindvandring til Bornholm er gruppen af indvandrere og efterkommere steget fra at udgøre 1 % i 1980 til 7 % i 2018. Det er dog stadig en langt mindre andel end i landet som helhed, hvor den samme år var dobbelt så høj, mens den for hele Region Hovedstaden var knap tre gange så høj.

Hvor mange marokkanere er der i Danmark?

Sidste år kom 353 marokkanske asylansøgere til Danmark, hvilket var en fordobling i forhold til 2015, og det samtidig med at antallet af asylansøgninger fra de fleste andre landegrupper faldt markant fra 2015 til 2016.

Hvor mange syrer er der i Danmark?

I dag er der i Danmark 44.162 personer med syrisk baggrund. I 2011 var her kun 4.348, og frem til 2050 vil syrerne som gruppe vokse med næsten 60 procent. Tilsvarende vil gruppen af personer med dansk oprindelse vokse med én procent.

Hvor mange er vi i Danmark?

I Danmark bor vi 5,8 mio. personer, 1,7 mio. – eller knap 30 pct. – bor alene, og mændene bliver i gennemsnit 79,0 år gamle, mens kvindernes gennemsnitlige levealder er 82,9 år.

You might be interested:  Hvad Hedder Det Højeste Punkt I Danmark?(Løse)

Hvor mange bor i Irak 2021?

Demografi. Etnicitet: befolkningen fordeles på arabere 75-80 %, kurdere ca. 15 %, irakiske turkmenere, assyrere og andre minoriteter udgør omkring 5-10 %.

Hvor mange muslimer er der i Irak?

75-80 procent af den irakiske befolkning er arabere. Kurdere, der hovedsageligt lever i de nordlige dele af landet, udgør et mindretal på 15-20 procent. Resten er hovedsageligt turkmenere og assyrere. 97 procent af befolkningen i Irak er muslimer, mens resten er af kristen eller anden religiøs overbevisning.

Hvor mange er der i Danmark 2021?

Ved indgangen til 2021 er befolkningstallet i den nye fremskrivning ca. 10.000 lavere end i 2019-fremskrivningen stigende til ca. 30.000 i 2030. Forskellen øges gradvist frem mod 2060, hvor befolkningstallet forventes at være knap 75.000 lavere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *