Hvor Mange Km Er Danmark? (TOP 5 Tips)

Afstanden fra øst til vest er 452 km, og fra nord til syd 368 km. Danmark er et fladt land med lidt højdevariation. Gennemsnitshøjden i landet er kun 31 meter over havet. Det højeste naturlige punkt er Møllehøj med 170,86 meter.

Hvor mange kilometer er der rundt om Danmark?

Ifølge Geodatastyrelsen udgør længden af de danske kyster til sammen omkring 8.754 kilometer. Det gør, at vi ligger på 17. pladsen i hele verden over lande med længst kystlinje. Af de mange fredede kyster i Danmark, har vi udvalgt fem, der er perfekte til sommerferien.

Hvor mange kilometer kyststrækning er der i Danmark?

Målt i forhold til Danmarks areal på tæt ved 43.000 kvadratkilometer er den danske kyststrækning, der helt præcis er på 7.314 kilometer, en af de længste i verden og kun over- gået af Singapore.

Hvor lang er Danmark på den længste led?

Danmark længste å hedder Gudenåen, og den udspringer fra kilder ved Tinnet Krat tæt på Tørring i Jylland, ved grænsen mellem regionerne Midtjylland og Syddanmark og ender i Randers fjord. Den er 160 km lang og løber gennem mange smukke områder.

You might be interested:  Hvor Mange Hedder Benjamin I Danmark?

Hvor stor er Danmark i km?

Næsten alle områder i Danmark ligger nær kysten, og intet sted i landet er der mere end 52 km fra havet. Kysten er dog foranderlig, fordi havet konstant eroderer kystlinjen – mest markant på den jyske vestkyst – og samtidig lader nye, sandede områder vokse frem.

Hvilket land har den længste kystlinje?

Canada – 9.984.670 kvadratkilometer Beliggende på den vestlige halvkugle er Canada det næststørste land i verden. Det har en kystlinje på 202.080 km og er omgivet af tre oceaner: Atlanterhavet, Stillehavet og Arktis. Canada er det land i verden, der har den længste kystlinje.

Hvad er størst Jylland eller Sjælland?

Dets areal er kun på lidt mere end 43.000 km2, når man ikke regner Grønland og Færøerne med. Danmark består af halvøen Jylland og over 400 større og mindre øer. Den største ø er Sjælland.

Hvad hedder vandet omkring Danmark?

De danske farvande omfatter dele af Østersøen og det nordøstlige Atlanter- hav, som omfatter dele af Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. I denne rapport opdeles de danske farvande i Nordsøen inkl. Skagerrak, Kattegat/nordlige Øresund og Bælthavet/Østersøen inkl. sydlige Øresund (figur 2.1).

Hvad er den nordligste by i Danmark?

Skagen er Danmarks nordligste by og er beliggende i Frederikshavn Kommune i Region Nordjylland.

Hvor stort et areal dækker Danmark?

Geodatastyrelsen anvender København, mens Danmarks Statistik benytter Hovedstadsområdet, og på vejskiltene langs indfaldsvejene har Vejdirektoratet valgt Storkøbenhavn. København er imidlertid den eneste af de tre betegnelser, der er autoriseret af Stednavneudvalget.

Hvor mange kilometer er Jylland?

Den danske del af Jylland omfatter 29.777 km² og udgør dermed mere end 2/3 af det samlede danske areal. Fra Skagen i nord til grænsen ved Padborg i syd er der 337 kilometer. Fra Fornæs i øst er der 174 kilometer til vestkysten ved Bovbjerg.

You might be interested:  Dagen Hvor Danmark Blev Besat?(Løsning)

Hvor meget af Danmark er dækket af vand?

Danmark er land og vand 7313 kilometer, hvis vi måler kysten omkring hver eneste lille ø med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *