Hvor Mange Kommuner Er Der I Danmark?(Løse)

I denne liste over kommuner i Danmark er Danmarks 98 kommuner anført under den region, de er en del af.

Hvor mange kommuner i Jylland?

Region Hovedstaden omfatter 29 kommuner, Region Syddanmark 22, Region Midtjylland 19, Region Sjælland 17 og Region Nordjylland 11 kommuner.

Hvor mange indbyggere er der i den mindste by i Danmark?

Rapporten viser således, at der ved udgangen af december 2019 var blot 1793 indbyggere på Læsø mod 1804 ved udgangen af 2018.

Hvor mange kommuner er der i Nordjylland?

Region Nordjylland består af 11 kommuner og dækker et areal på 7.884 kvadratkilometer. I tabellen herunder ser du de 11 kommuner i Region Nordjylland, deres indbyggertal samt antallet af kommunal-bestyrelsesmedlemmer i de enkelte kommuner.

Hvor mange kommuner Sjælland?

De 17 kommuner i Region Sjælland er: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Hvad er Danmarks mindste byer?

Frederiksberg er Danmarks mindste kommune. Men det er også den kommune i Danmark, der har mindst natur. Kommunen har et areal på 8,7 kvadratkilometer, og 1,5 kvadratkilometer består af natur.

Hvor mange kommuner er der i Danmark 2021?

2009:2.522. 2010-2013:2.468. 2014-2017:2.444. 2018- 2021:2.432.

Hvilken kommune der har det mindste indbyggertal?

Kommunerne med den største befolkning i 2020 er København, Aarhus, Aalborg og Odense. Vejle Kommune er dog igen nummer 5 på listen over kommuner med det højeste indbyggertal. De mindre øer har færrest indbyggere. Udover ø-kommunerne bor der færrest i Dragør, Vallensbæk og Lemvig Kommuner.

You might be interested:  Hvor Får Vi Vand Fra I Danmark?(Korrekt svar)

Hvor mange km2 er Fyn?

Sydfynske Øhav eller Fynske Øhav er betegnelsen for det farvand syd for Fyn, hvor der ligger mere end 55 øer, småøer og holme.

Hvor mange små byer er der i Danmark?

I Danmark defineres by som en bebyggelse med mindst 200 indbyggere, hvor afstanden mellem husene ikke overstiger 200 m, medmindre afstanden skyldes offentlige anlæg. Danmarks Statistiks byopgørelse fra 1.1.2006 opregner med denne definition 1450 byer i Danmark, hvor 86 % af landets indbyggere bor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *