Hvor Mange Lastbilchauffører Er Der I Danmark?

Hvor mange chauffører i Danmark?

– Der er i dag omkring 30.000 danske godschauffører. De er eftertragtede, og der bliver brug for endnu flere i fremtiden. Situationen i transportbranchen er, at man er udfordret af mangel på arbejdskraft. Et meget stort antal chauffører vil gå på pension inden for få år, og der er kamp om at få de unge ind i branchen.

Hvad tjener en dansk lastbilchauffør?

En ufaglært lastbilchauffør tjener i gennemsnit 28-30.000 kr./md. Tallene er fra Danmarks Statistik, ug.dk og Jobindex. Den gennemsnitlige dansker har ifølge Danmarks Statistik en månedlig indkomst på 27.170 kr./md. (2019).

Hvor mange lastbilmærker er der?

Alle syv lastbilmærker deltager officielt på messen. I alt har mere end 280 udstillere sikret sig en stand på Transport 2017, heriblandt de syv store lastbilmærker: Volvo, Scania, MAN, Mercedes-Benz, Iveco, DAF og Renault.

Hvor mange biler er der på vejene?

Ved årsskiftet var der 3.041.000 motorkøretøjer på de danske veje. Siden 2011-2012 er der kommet flere af dem, og bestanden af køretøjer er vokset med 5 procent, hvilket svarer til 158.000 motorkøretøjer.

Hvor mange tog har DSB?

DSB har dagligt ca. 500.000 rejsende – heraf ca. halvdelen på det københavnske S-banenet, der betjenes af 135 elektriske togsæt. I fjerntrafikken tegner DSB’s 96 IC3- togsæt og 44 elektriske IR4- togsæt sig for størstedelen af produktionen.

You might be interested:  Hvilke Konventioner Har Danmark Tiltrådt?(Spørgsmål)

Hvem ejer de danske statsbaner?

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed og dermed fuldt statsejet. Det er transportministeren, der udfylder DSB’s ejerrolle. Statens ejerskab må dog udøves under respekt for bestyrelsens og direktionens beslutningskompetence.

Hvor mange kører med DSB?

Kort om DSB Vores opgave er helt enkelt at få det hele til at køre med 11.000 daglige togafgange og 500.000 rejsende hver dag fra 298 stationer af 7.000 samarbejdende ansatte.

Hvor mange chauffører?

Michael Nielsen vurderer over for Jyllands-Posten, at der på landsplan mangler mindst 1500 taxachauffører ud af omkring 6500 stillinger samt et tilsvarende antal buschauffører. Dertil kommer – ifølge en vurdering fra Dansk Industri – en mangel på 3000-4000 lastbilchauffører,« skriver Jyllands-Posten.

Hvor mange vognmænd er der i Danmark?

I 2018 voksede antallet af vognmandsvirksomheder med 1,4 pct., fra 4.876 til 4.944, og i 2019 voksede antallet med hele 5,8%, til 5.233. Samtidig voksede antallet af vognmandstilladelser fra 35.064 i 2017 til 35.462 i 2018 eller med 1,1% og i 2019 til 35.798 eller med 0,9%.

Hvor mange kører på arbejde?

Trods cykelkampagner og spirende forårsvejr er bilen stadig danskernes foretrukne transportform, når det gælder kørsel til og fra arbejde. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Deloitte. Her siger hele 64 pct. af danskerne, at de hyppigt bruger bilen til arbejde, mens kun 30 pct.

Hvad tjener en Tankbilchauffør?

En tankbilchauffør tjener som grundløn mellem 34.000 – 40.000 kr. om måneden inkl. feriepenge, pension osv.

Hvad tjener en Varebilschauffør?

En varebilschauffør tjener mellem 22.000-27.000 kr. om måneden. Lønnen afhænger blandt andet af din erfaring, hvilket firma du ansættes i, samt hvor i landet det er.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *