Hvor Mange Mennesker Bor Der I Danmark 2016?(Løsning)

Hvor mange mennesker bor der pr km2 i Danmark?

I Danmark bor der 134 personer pr. km2.

Hvor stor er den voksne befolkning i Danmark?

I Danmark bor vi 5,8 mio. personer, 1,7 mio. – eller knap 30 pct. – bor alene, og mændene bliver i gennemsnit 79,0 år gamle, mens kvindernes gennemsnitlige levealder er 82,9 år.

Hvor mange bor der i København 2021?

København er Danmarks hovedstad og er med 1.336.982 indbyggere ( 2021 ) landets største byområde omfattende 18 kommuner eller dele heraf. Fra 1.

Hvor stort et areal dækker Danmark?

Danmark har et samlet areal på 43.094 km², heraf er vandarealet på 700 km²; det samlede areal inklusive Grønland og Færøerne er 2.210.573 km². De tidligste sikre tegn på menneskelig tilstedeværelse i dagens Danmark er fra den ældre stenalder for ca. 10.000 år siden.

Hvor mange km2 er Danmark?

I alt udgør personer med dansk oprindelse 86,1 % af befolkningen, mens 614.000 indvandrere udgør 10,6 % og 193.000 efterkommere af indvandrere 3,3 %. Knap to tredjedele af gruppen af indvandrere og efterkommere stammer fra ikke-vestlige lande.

Hvor mange mennesker bor der i Odense 2021?

Odense [ o ʼ ð ə n s ə ] er Danmarks tredjestørste og Fyns største by med 180.760 indbyggere ( 2021 ).

Hvor mange er over 105 år i Danmark?

Vores middellevetid har aldrig været højere, end den er nu, og den vokser stadig. Derfor har der heller aldrig været så mange danskere, der har passeret 100 år. I starten af 2018 var der 1.079 personer på 100 år eller mere i Danmark.

You might be interested:  Hvordan Har Velfærdssamfundet Udviklet Sig I Danmark?(Perfekt svar)

Hvor mange mennesker bor der i Jylland?

Nu er der ifølge Danmarks Statistik 2.642.180 indbyggere i Jylland, mens der på Sjælland og Lolland-Falster bor 4.200 flere. De seneste ti år er Sjællands befolkning vokset med ca. 190.000 personer.

Hvor store er årgangene?

Hvor det i 1930’erne lå under 70.000 nyfødte om året, ligger det i 1950’erne omkring de 75.000. 1960’erne: Fra begyndelsen af 1960’erne stiger fødselstallet, da de store årgange fra 1940’erne får børn. Dog når årgangene ikke helt så højt op som under og lige efter krigen, men lander på cirka 85.000 børn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *