Hvor Mange Ø Er Der I Danmark?(Spørgsmål)

Der er mange muligheder for en fredelig ø-ferie i Danmark, for med over 400 navngivne småøer, heraf 72 beboede, er der nok at vælge imellem. Danmark er et sandt eldorado for lystsejlede med mange småhavne, men mange af de danske øer kan også nås med småfærger og rutebåde fra fastlandet.

Hvor mange øer er der i Danmark i alt?

Danmark har cirka 406 øer (uden Færøerne og Grønland). Cirka 70 af øerne er befolket, mens resten er ubeboede. Nogle af de ubeboede øer er først blevet ubeboet i de seneste årtier af økonomiske årsager.

Hvilken ø er Danmarks fjerdestørste?

Lolland er Danmarks fjerdestørste ø med et areal på ca. 1.242 km² og ca. 60.600 indbyggere. Lolland ligger i Østersøen.

Hvor mange øer er der i Danmark 2020?

Danmark består af halvøen Jylland og 443 navngivne øer, småøer og holme, med de største øer Sjælland, Nørrejyske Ø og Fyn.

Hvilken ø er den mindste i Danmark?

38 af dem kan nås med færge. Ø -passets mindste ø er Frederiksø, der, sammen med Christiansø, samtidig er Danmarks østligste punkt.

You might be interested:  Hvor Mange Børn Dør Under Fødsel I Danmark?

Hvor mange øer er der i Norge?

Areal. Norges areal er på 385.199 km² hvoraf Svalbard udgør 61.020 km² og Jan Mayen 377 km². Søer og elve udgør 19.522 km² og bræer udgør 3.170 km² når man ser bort fra Svalbard og Jan Mayen.

Hvor mange øer er der i Grønland?

Grønland består af øen Grønland, verdens største ø, hvor 3/4 er dækket af en iskappe, der er verdens eneste område dækket af is uden for Antarktis. Udover det består Grønland af mere end 100 mindre øer.

Hvad hedder de 12 danske øer?

12 smukke danske øer – perfekte til ø -ferie eller weekend

 • Anholt. En perle blandt danske øer.
 • Avernakø Avernakø er en af Det Sydfynske Øhavs mest populære øer.
 • Christiansø/Frederiksø (Ertholmene) Disse øer er blandt de mindste danske øer.
 • Fanø Færge fra Esbjerg.
 • Femø Færge fra Kragenæs.
 • Fur.
 • Hjarnø
 • Læsø

Hvilken ø er lidt mindre end Bornholm?

Ifølge Statistisk Årbog 2007 er rækkefølgen således: Efter areal: Sjælland 703.132 ha, Vendsyssel-Thy 468.573 ha, Fyn 298.456 ha, Lolland 124.286 ha, Bornholm 58.815 ha, Falster 51.375 ha, Morsø 36.331 ha, Als 31.222 ha, Langeland 28.384 ha, Møn 21.775 ha.

Hvor mange ikke brofaste øer er der i Danmark?

Heraf er 3 brofaste småøer og 4 ikke – brofaste småøer. Især har Masnedø og Tunø haft betydelig fremgang i folketallet. Masnedø er brofast med Sjælland, mens der til Tunø er en færge- forbindelse fra Hou i Østjylland.

Hvad hedder alle øerne i Danmark?

Beboede danske øer

 • Sjælland. 2.130.541.
 • Fyn. 449.566.
 • Nørrejyske Ø 289.517.
 • Amager. 152.512.
 • Lolland. 67.908.
 • Als. 52.052.
 • Falster. 44.266.
 • Bornholm. 43.040.
You might be interested:  Hvor Stor Er Kina I Forhold Til Danmark?(Korrekt svar)

Hvor mange km2 er Danmark?

Ærø er én af Danmarks mindste ø -kommuner. De 5956 indbyggere fordeler sig i en række landsbyer og tre havnebyer. Den største by, Marstal, huser 2111 indbyggere.

Hvor mange øer i Sverige?

Sveriges hovedstad hedder Stockholm. Den ligger på den svenske østkyst, hvor søen Mälaren løber ud i Østersøen. Stockholm består af 14 øer, forbundet af 56 øer.

Hvor mange øer er der på Færøerne?

Fiskeri og barsk natur kendetegner Færøerne, som er en øgruppe i Nordatlanten. Færøerne er et af de tre selvstyrende områder i Norden, og landet består af 18 større og mindre øer, som forbindes af tunneller og færger. Landskabet er barskt med stejle klipper, græsklædte åse og lidt skov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *