Hvor Mange Ringborge Er Der I Danmark?(Løse)

I Danmark og Skåne findes der i alt fem ringborge – forsvarsværker – fra vikingetiden: Trelleborg i Skåne, Trelleborg på Sjælland, Nonnebakken på Fyn samt Fyrkat og Aggersborg i Jylland.

Hvor mange ringborge byggede Harald Blåtand?

I årene 970-980 blev der bygget en række befæstninger på strategiske steder rundt omkring i landet. Der er hidtil fundet i alt fem ringborge: Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense, Borgring ved Køge og Trelleborg ved Slagelse.

Hvor ligger Ringborgene?

De mest fremtrædende arkæologiske vidnesbyrd fra denne periode er ringborgene: Aggersborg (ved Løgstør), Borgring (ved Køge), Fyrkat (ved Hobro), Nonnebakken (i Odense) og Trelleborg (ved Slagelse). Det er de mest exceptionelle anlæg fra vikingetiden i Skandinavien.

Hvad blev ringborge brugt til?

Men hvad blev disse ringborge brugt til? Ud fra de ting, man har fundet på borgene, mener mange arkæologer, at borgene blevet brugt til at kontrollere de områder de lå i. På dette tidspunkt var der nemlig strid om kongemagten i Danmark. Ved at bygge borge har kongen Harald Blåtand sikret sig mod sine fjender.

Hvilken af Ringborgene er den største?

Den store vikingeborg Aggersborg ligger med udsigt over Limfjorden og er den største af de skandinaviske ringborge – også kendt som Trelleborgene. Aggersborg blev bygget omkring år 980 e.Kr. sandsynligvis på befaling af Harald Blåtand.

You might be interested:  Hvordan Fik Kvinderne Stemmeret I Danmark?(Løse)

Hvorfor byggede Harald Blåtand ringborge?

Bygningen af ringborgene gjorde det muligt for Harald Blåtand at befæste og demonstre sin kongemagt i hele sit rige på en måde, som ingen konge i Danmark havde gjort før ham. Borgene har givetvis også givet ham et stærkere greb om magten i de enkelte landsdele.

Hvor mange ringborge?

I Danmark og Skåne findes der i alt fem ringborge – forsvarsværker – fra vikingetiden: Trelleborg i Skåne, Trelleborg på Sjælland, Nonnebakken på Fyn samt Fyrkat og Aggersborg i Jylland.

Hvor i Danmark fandt man i 1934 den første Ringborg?

Ved Hobro ligger ringborgen Fyrkat, der blev fundet omkring 1950. Trelleborg ligger ligesom den nyfundne Vallø Borgring også på Sjælland. Ringborgen Trelleborg var den første af slagsen, der blev fundet i Danmark tilbage i 1933.

Hvorfor hedder det en Trelleborg?

En mulighed er, at bønder eller trælle under militært opsyn af kongen har stået for opførelsen. Navnet Trelleborg har givet anledning til en formodning om, at borgene var opholdssted for trælle, eller slaver.

Hvorfor byggede vikingerne Trelleborg?

Trelleborg ved Slagelse på Vestsjælland er en del af Vikingetidens militære magtsystem. Der kendes fire andre borge som tydeligt er opført i forbindelse med Trelleborg og efter samme model, nemlig Aggersborg på nordsiden af Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense og Borgring ved Køge.

Hvornår var det vikingetid?

Vikingetiden (800-1050) Vikingetiden er et vigtigt vendepunkt i skandinavisk historie, hvor magten blev centraliseret, den kristne tro blev officielt indført, markedsøkonomien voksede, landbruget intensiveredes og byer voksede i størrelse og antal.

Hvordan er Trelleborgs alder fastslået?

Kulstof 14-dateringen har placeret borgens oprindelse til at ligge et sted mellem år 893 til 1017, hvorimod den nye datering kan fastslå, at den med sikkerhed er opført efter år 966. Den eneste af de øvrige trelleborge, der har en lige så præcis datering, som Borgring nu har, er Trelleborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *