Hvor Mange Uddannelser Er Der I Danmark? (TOP 5 Tips)

De over 100 uddannelser inddeles i fire hovedområder.

Hvor mange studerende er der på videregående uddannelser i Danmark?

Uddannelsesaktivitet på lange videregående uddannelser Range: 26750 to 28000.

Hvor mange danskere har en bachelor?

For ifølge tal fra Danmarks Statistik er der blandt de 30-69 årige 10,4 procent, der har gennemført en lang videregående uddannelses eller fået en ph. d.

Hvor mange højtuddannede er der i Danmark?

Men en ny OECD rapport viser, at blot 12 procent af Danmarks befolkning mellem 24 og 64 havde en kandidatuddannelse i 2016, mens tallet i Sverige og Norge er henholdvis 13 og 11 procent. Men tager man til Polen har 22 procent en kandidatuddannelse eller tilsvarende uddannelse.

Hvor mange studiepladser er der?

Efteroptagelsen 2020 Den endelige optagelse i 2020 er på 68.718 nye studerende. Det er et fald på 811 optagne i forhold til sommerens optagelse, men en stigning på 7 procent i forhold til 2019, hvor det endelige antal optagne pr. 1. oktober var 64.150.

Hvor mange har en mellemlang videregående uddannelse?

I den aldersgruppe udgør de omkring 10 procent af befolkningen.

Hvor stor en del af befolkningen har en videregående uddannelse?

De videregående uddannelser Personer med en videregående uddannelse udgør over 850.000 personer eller 15,8 pct. af hele befolkningen.

You might be interested:  Hvad Importerer Danmark Mest? (TOP 5 Tips)

Hvor mange videregående uddannelser er der på KP?

Udbyder 22 grunduddannelser: Lærer, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, bioanalytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, radiograf, administrationsbachelor, administrationsøkonom, psykomotorisk terapeut, laborant, laboratorietekniker, pædagogisk assistent, tegnsprogstolk, tekstilformidler, katastrofe- og

Hvor mange universitetsuddannelser er der i Danmark?

Danmark har otte universiteter: Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet.

Hvor mange i Danmark har ikke en uddannelse?

I 2020 havde 24 pct. af de 25-69 årige ikke taget hverken en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Hvor mange procent af befolkningen er akademikere?

I det nye folketing er 63 procent enten akademikere eller studerende ved akademiske uddannelser, mens denne gruppe kun udgør 14 procent af befolkningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *