Hvor Meget Bestemmer Eu I Danmark Og Hvordan De Politiske Partier I Dk Ser På Eu?

Hvad bestemmer EU i Danmark?

EU kan nemlig vedtage love og regler, som skal gælde i alle de 27 lande, der er medlem af EU – også i Danmark, som har været medlem af EU siden 1973. EU bestemmer f. eks. det meste om landbrug og handel, men kan ikke lovgive om plejehjem og skoler.

Hvor mange nye lande er blevet optaget i EU siden 2007?

I 2004 og 2007 fik EU 12 nye medlemslande. I 2002 kom en aftale i hus i København mellem EU og 10 af de 12 kandidatlande. Disse 10 lande blev herefter formelt medlemmer af EU i 2004. For de to resterende lande blev forhandlingerne afsluttet to år efter, i 2004, og disse lande kunne derfor blive medlemmer af EU i 2007.

Hvilke områder bestemmer EU over?

På disse områder har EU, hvad der i traktaterne kaldes enekompetence:

  • Toldunionen.
  • konkurrenceregler for det indre marked.
  • pengepolitik for landene i euroområdet.
  • handel og internationale aftaler (i visse sammenhænge)
  • havplanter og havdyr, som reguleres af den fælles fiskeripolitik.

Hvem bestemmer i Europa?

Europa -Parlamentet består af folkevalgte politikere fra alle EU’s medlemslande. Parlamentet behandler og vedtager EU’s love, og er sammen med Ministerrådet den lovgivende magt i EU.

You might be interested:  Hvordan Bliver Man Lærer I Danmark?(Løsning)

Hvor mange medlemmer har DK i parlamentet og hvorfor?

Danmark har 14 medlemmer. Politikerne vælges for en periode på fem år, og det næste valg finder sted i år 2024.

Hvor mange er der i Parlamentet?

Europa- Parlamentet har 705 medlemmer. Fra 1. juli 2014, og frem til Det Forenede Kongerige forlod EU, var der 751 medlemmer af Europa- Parlamentet som fastsat i Lissabontraktaten.

Hvor mange medlemmer er der i Ministerrådet?

Rådet forhandler om og vedtager EU’s love. Ministrene fra de 27 medlemslande skal her nå til enighed eller opnå kvalificeret flertal på tværs af de nationale interesser og desuden blive enige med Europa-Parlamentet, når Parlamentet er medlovgiver.

Hvordan har samarbejdet mellem de europæiske lande udviklet sig efter 2 verdenskrig?

1950: Det EU- samarbejde, vi kender i dag, startede som Kul- og Stålunionen efter Anden Verdenskrig. Målet var at forhindre nye krige mellem de europæiske lande og samtidig skabe stabilitet og økonomisk vækst. Samarbejdet blev grundlagt den 9. maj af Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Tyskland.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at Danmark er med i EU?

Fordele og ulemper ved at være med medlem af EU. Fonden skal sikre stabilitet i de kriseramte eurolande, men også hjælp fx de små banker gennem krisen. Den frie bevægelighed giver Danmark bedre muligheder for at eksportere til udlandet særligt til Tyskland, som er vores største kunde her i Danmark.

Hvornår kommer Serbien i EU?

Siden december 2019 er ingen nye kapitler åbnet. I sin strategi for Vestbalkan, der blev offentliggjort i februar 2018, erklærede Kommissionen, at Serbien (og Montenegro) ville kunne blive medlem af EU senest i 2025, men erkendte samtidig, at dette perspektiv dog var »yderst ambitiøst«.

You might be interested:  Hvor Meget Er Arveafgiften I Danmark?(Løse)

Hvem sidder i Parlamentet?

Europa- Parlamentet har 705 medlemmer, der er valgt i det udvidede EU’s 27 medlemsstater. Siden 1979 er medlemmerne blevet valgt ved almindelige direkte valg for en femårig periode.

Hvem sidder i Ministerrådet i EU?

Ministerrådet består af en repræsentant for hver af EU -landenes regeringer, som regel en minister, som har beføjelse til at forpligte sin regering. Ministerrådet kaldes også Rådet for den Europæiske Union eller blot Rådet.

Hvem er den udøvende magt i Danmark og i EU?

Kommissionen er EU’s udøvende magt. Den foreslår ny lovgivning og kontrollerer, om medlemslandene overholder gældende love og regler. Både Ministerrådet og Europa -Parlamentet kan dog opfordre, men ikke tvinge, Europa -Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *