Hvor Meget Er Mindstelønnen I Danmark?(Bedste løsning)

Industri

Faglært 128,00 kr. pr. time
Ufaglært 125,25 kr. pr. time
Under 18 år:
15-årige 49,75 kr. pr. time
16-årige 62,00 kr. pr. time

1

Hvad er mindstelønnen i Danmark over 18?

Er der mindsteløn i Danmark? Nej. Modsat mange andre lande er der ikke nogen lovbestemt mindsteløn i Danmark. Derimod forhandler arbejdsmarkedets parter minimumslønnen i forskellige brancher, og er en arbejdsplads omfattet af en overenskomst, er der således en minimumsløn.

Er der en mindsteløn i Danmark?

I Danmark er mindstelønnen ikke bestemt ved lov. Er du omfattet af en overenskomst på dit arbejde, er du sikret en mindsteløn. Dermed ender du ikke med at tjene 60 kr. i timen som voksen.

Hvad er mindstelønnen i 3f?

I Danmark har vi ingen mindsteløn.

Hvad er mindstelønnen for en servicemedarbejder?

136,38 kr.

Hvad er en mindsteløn?

En minimumsløn er en lovfæstet mindstebetaling, som en arbejdsgiver skal betale en lønmodtager i et ansættelsesforhold. En sådan officiel minimumsløn findes ikke i Danmark, men er udbredt i de fleste andre EU-lande og i USA.

Hvor meget får en pædagogmedhjælper i løn?

205,42 kr.

Hvad er overenskomst med 3F?

En overenskomst er en aftale om arbejdsvilkår mellem en arbejdsgiverorganisation og 3F. En overenskomst er regler og aftaler, som skal overholdes af både arbejdstager og arbejdsgiver. En overenskomst kan være udformet meget forskelligt og have meget forskelligt indhold.

You might be interested:  Hvor Meget Ejer De Rigeste I Danmark?(Perfekt svar)

Hvad får man i løn som butiksassistent?

En Salgsarbejde i butik tjener typisk mellem 15.424 kr. og 22.829 kr. brutto pr. måned ved jobbets start.

Hvad er lønnen for en køkkenmedhjælper?

Basislønnen for 16-årige og 17-årige køkkenmedhjælpere udgør: 16 årige: 148.105 kr. i provinsen 152.037 kr. i hovedstaden 17 årige: 165.143 kr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *