Hvor Stor En Del Af Befolkningen Bor I Byer I Danmark?(Korrekt svar)

Danmark er blandt de mindst urbaniserede lande i Europa ifølge tal fra Eurostat. I Danmark bor nemlig kun 22 procent af befolkningen i byer. Det er markant lavere end gennemsnittet i EU, hvor 41 procent bor i byer.

Hvor stor en del af den danske befolkning bor i byer?

I 2016 boede 1.549.215 personer, svarende til 27,1% af den samlede danske befolkning (5.707.251 personer) i hovedstaden København med omegn. 1.548.694 personer, svarende til 27,1%, boede i de tilsammen 29 større provinsbyer, mens 2.609.342 personer, svarende til 45,7%, boede i mindre provinsbyer eller landområder.

Hvor stor en del af Danmarks befolkning bor i byer i 2021?

januar 2015. I 1976 boede 17 pct. af befolkningen i landdistrikterne, og i 2015 er denne andel faldet til 12 pct. I byer med et indbyggertal på mellem 200 og 1.999 faldt andelen fra 14 pct.

Hvor stor en del er bosiddende i byer i Danmark?

Samlet betyder det, at lidt over halvdelen af os bor i byer med mindst 20.000 indbyggere. Den anden halvdel fordeler sig således, at cirka 1,7 mio. bor i byer med mellem 1.000 og 19.999 indbyggere, og endelig bor omtrent 1,1 mio. i landdistrikter eller byer med højst 999 indbyggere.

You might be interested:  Når Klokken Er 12 I Danmark Hvad Er Den Så I New York?(Løsning)

Hvor stor en del af verdens befolkning bor i byer?

Hvordan står det til i Danmark? Danmark er blandt de mindst urbaniserede lande i Europa ifølge tal fra Eurostat. I Danmark bor nemlig kun 22 procent af befolkningen i byer. Det er markant lavere end gennemsnittet i EU, hvor 41 procent bor i byer.

Hvor mange bor der i København 2021?

København er Danmarks hovedstad og er med 1.336.982 indbyggere ( 2021 ) landets største byområde omfattende 18 kommuner eller dele heraf. Fra 1.

Hvor mange bor der i Aarhus 2021?

I Aarhus Kommune bor der 352.751 indbyggere ( 2021 ).

Hvor bor danskerne?

Tallene viser, at 45 procent af danskerne bor på landet, mens EU-gennemsnittet er helt nede på 28 procent. Kun syv EU-lande en større del af befolkningen boende på landet end Danmark – de fleste af dem er mindre, østeuropæiske lande.

Hvad er de 15 største byer i Danmark?

By Indbyggertal (2017)

 • København (Hovedstadsområdet) 1.295.686.
 • Aarhus 269.022.
 • Odense 176.683.
 • Aalborg 113.417.
 • Esbjerg 72.261.
 • Randers 62.563.
 • Kolding 60.300.
 • Horsens 58.480.

Hvad er de 10 største byer i Danmark?

Top 10 største byer

 • København.
 • Aarhus.
 • Odense.
 • Aalborg.
 • Esbjerg.
 • Randers.
 • Kolding.
 • Horsens.

Hvem bor i storbyerne?

De unge bor i byerne – de ældre på landet Andelen af unge mennesker er højere i de store byer end i de mindre byer og landdistrikter, blandt andet på grund af de mange studerende i de store byer. Omvendt er andelen af personer på 60 år og ældre højest i de mellemstore byer.

Hvor mange bynavne er der i Danmark?

Danmarks Statistiks byopgørelse fra 1.1.2006 opregner med denne definition 1450 byer i Danmark, hvor 86 % af landets indbyggere bor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *