Hvor Stor Er Danmark I Kvadratkilometer?(Spørgsmål)

Hvor mange m2 er Danmark?

Danmark har et samlet areal på 43.094 km², heraf er vandarealet på 700 km²; det samlede areal inklusive Grønland og Færøerne er 2.210.573 km². De tidligste sikre tegn på menneskelig tilstedeværelse i dagens Danmark er fra den ældre stenalder for ca. 10.000 år siden.

Hvor stort et areal dækker Danmark?

I Danmark bor der 134 personer pr. km2.

Hvor stor er Jylland?

Den danske del af Jylland omfatter 29.777 km² og udgør dermed mere end 2/3 af det samlede danske areal. Fra Skagen i nord til grænsen ved Padborg i syd er der 337 kilometer. Fra Fornæs i øst er der 174 kilometer til vestkysten ved Bovbjerg.

Hvor stor er Danmark i forhold til verden?

Til sammenligning er Danmark kun verdens 129. største land – med mindre vi tæller Grønland med. For Kongeriget Danmark – inklusiv Grønland og Færøerne – er faktisk på hele 2.210.583 kvadratkilometer, hvilket gør det til verdens 12. største land.

Hvilken kommune i Danmark har det største areal?

Blandt de danske kommuner er Ringkøbing-Skjern Kommune landets største, mens Frederiksberg Kommune er den mindste.

Hvor stor en del af Danmark består af det åbne land?

Det åbne land består først og fremmest af landbrugsland, altså marker, hvor bønderne dyrker korn, græs, majs, roer, raps og lader deres køer, får og geder græsse. Faktisk er 2/3 eller 66 procent af Danmarks areal marker. Dyrkede marker er en helt særlig form for natur – eller nærmest kultur.

You might be interested:  Hvornår Kunne Kvinder Stemme I Danmark?

Hvor mange bor der i Jylland 2020?

Nu er der ifølge Danmarks Statistik 2.642.180 indbyggere i Jylland, mens der på Sjælland og Lolland-Falster bor 4.200 flere. De seneste ti år er Sjællands befolkning vokset med ca. 190.000 personer. Det er over dobbelt så meget som i Jylland.

Hvor stor er Jylland i forhold til Sjælland?

Ifølge Danmarks Statistik bor der nu 2.642.180 indbyggere i Jylland. Det er lidt lavere end på Sjælland, hvor indbyggerantallet er oppe på 2.646.379 personer. Udviklingen har baggrund i, at den sjællandske befolkning er vokset med cirka 190.000 personer de seneste ti år. Det er over dobbelt så meget som i Jylland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *