Hvor Stor Er Sverige I Forhold Til Danmark?(Løsning)

Sverige er med sin 450.000 kvadratkilometer det største land i Norden. Landet strækker sig hele vejen fra Kiruna ved polarcirklen og ned til Skåne og grænsen til Danmark.

Hvad er Sveriges største eksportvare?

Sverige har en stor eksport af varer og tjenesteydelser. De største eksportområder er elektronik, maskiner, biler, papir, jern og stål.

Er Stockholm større end København?

1.873.000 indbyggere er Stockholm nu blevet lidt større end Danmarks hovedstad med ca. 1.827.000 indbyggere. » Stockholm er nu klart den største by. Siden 1990 er folketallet i København med sine forstæder kun vokset med 7 pct., mens Stockholm, Oslo, Reykjavik og Helsingfors alle er vokset mere end dobbelt så meget.

Er Sverige et i land eller U land?

I tiden efter Anden Verdenskrig fastholdte Sverige sin neutralitet og indgik under Den Kolde Krig hverken i NATO eller i Warszawa-pagten. Sverige er fortsat ikke i med i NATO, men i 1995 blev de medlem af EU.

Hvor lang er Sveriges kystlinje?

Det højeste bjerg er Kebnekaise hvis top er 2.106 meter over havet. Over en femtedel af Sveriges 10 millioner indbyggere bor i og omkring hovedstaden Stockholm. Den nordlige del af landet er tyndt befolket. Sverige har en lang kystlinje på 11.530 km.

Hvad er gennemsnitsalderen i Sverige?

Levealderen i Skandinavien: Der var engang svenskerne og nordmændene blev langt ældre end os. Men det har nu udlignet sig. I dag er forskellen langt mindre. En dansk kvinde kan i dag forventes at blive 83,6 år, en svensk kvinde 84,7 år og en norsk kvinde 84,68 år.

You might be interested:  Hvor Mange Svin I Danmark? (TOP 5 Tips)

Hvor mange øer i Sverige?

Sveriges hovedstad hedder Stockholm. Den ligger på den svenske østkyst, hvor søen Mälaren løber ud i Østersøen. Stockholm består af 14 øer, forbundet af 56 øer.

Hvordan er Sverige skabt?

Det moderne Sverige har sine rødder tilbage i ophøret af Kalmarunionen, hvor Sverige under Gustav Vasa rev sig fri. I 1814 indgik Sverige en personalunion med Norge, der varede frem til 1905. I det 20. århundrede har Sverige konsolideret sin status som neutral stat.

Hvad importerer Sverige mest af?

Omvendt så har vi en stor import fra Sverige af elektriske maskiner, køretøjer, træ, papir samt jern og stål. Ses der bort fra olie, gas og anden brændsel, så har vi imidlertid et underskud på varehandlen med Sverige på ca. 8 mia.

Hvad importerer vi fra Sverige?

Ser man på varegruppen Maskiner, undt. transportmidler er Danmarks import fra Sverige væ- sentlig højere end vores eksport til Sverige. Importen i denne gruppe består primært af elektro- nisk udstyr som telefoner, computere og tv, mens eksporten i høj grad består af såvel maskiner til industrien som computere mv.

Er Aalborg større end Odense?

En ny storkommune på 192.000 indbyggere er på vej i Nordjylland, efter at borgerne i Sejlflod Kommune sagde ja til at følge borgerne i Nibe og Hals ind i Aalborg Kommune. Den nye kommune overhaler Odense og bliver landets tredjestørste.

Hvad er størst Malmø eller København?

Fra København er der kun 43 km eller en halv time i tog til Malmøs seværdigheder og storbyoplevelser. Byen er Skånes største og den tredjestørste i Sverige og bl. a. kendt for sine mange forskellige nationaliteter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *