Hvor Stort Er Sverige I Forhold Til Danmark?

Sverige er med sin 450.000 kvadratkilometer det største land i Norden. Landet strækker sig hele vejen fra Kiruna ved polarcirklen og ned til Skåne og grænsen til Danmark.

Hvor mange gange er Sverige større end Danmark?

Sverige og Tyskland er henholdsvis ti og otte gange større end Danmark.

Er Stockholm større end København?

1.873.000 indbyggere er Stockholm nu blevet lidt større end Danmarks hovedstad med ca. 1.827.000 indbyggere. » Stockholm er nu klart den største by. Siden 1990 er folketallet i København med sine forstæder kun vokset med 7 pct., mens Stockholm, Oslo, Reykjavik og Helsingfors alle er vokset mere end dobbelt så meget.

I hvilke af de tre skandinaviske lande bor der flest mennesker?

Pr. 1. januar 2017 havde Åland og Norge den højeste andel af udlændinge, begge med 10,6 % af befolkningen. Herefter fulgte Island med 8,9 %, Sverige med 8,5 % og Danmark med 8,4 %.

Hvad er Sveriges største eksportvare?

Sverige har en stor eksport af varer og tjenesteydelser. De største eksportområder er elektronik, maskiner, biler, papir, jern og stål.

Er Sverige større end Norge?

Norge er et kongerige. Norge har til gengæld et areal på 323.781 km2. Det er mindre end Sverige, men meget større end Danmark hvis areal kun er ca. 43.000 km2.

You might be interested:  Hvor Mange Parcelhuse I Danmark?(Løsning)

Hvor mange gange er Rusland større end Danmark?

Verdens største land er 397 gange større end Danmark og strækker sig fra Østersøen til Stillehavet. Rusland er verdens største land. Nationen mod øst strækker sig hele 17.125.200 kvadratkilometer – hvilket er syv millioner kvadratkilometer større end nummer to på listen.

Er Danmark større end Grønland?

410.500 km2. Det svarer til størrelsen på Norge eller næsten 10 gange Danmarks areal. Næsten hele Grønlands befolkning bor i Sydgrønland og Vestgrønland, mens kun ca. 10 % bor i Østgrønland og Nordgrønland.

Er Aalborg større end Odense?

En ny storkommune på 192.000 indbyggere er på vej i Nordjylland, efter at borgerne i Sejlflod Kommune sagde ja til at følge borgerne i Nibe og Hals ind i Aalborg Kommune. Den nye kommune overhaler Odense og bliver landets tredjestørste.

Hvad er størst Malmø eller København?

Fra København er der kun 43 km eller en halv time i tog til Malmøs seværdigheder og storbyoplevelser. Byen er Skånes største og den tredjestørste i Sverige og bl. a. kendt for sine mange forskellige nationaliteter.

Hvilke landskabstyper er der i Sverige?

Hele 53,1 procent af Sverige er dækket af skov, som primært består af nåletræer, men mod syd kan man også finde bøgeskove. Ud over skove har landet også fjeldområder. Dem finder man på grænsen til Norge, hvor også Sveriges højeste punkt, Kebnekaise, er.

Hvad er gennemsnitsalderen i Sverige?

Levealderen i Skandinavien: Der var engang svenskerne og nordmændene blev langt ældre end os. Men det har nu udlignet sig. I dag er forskellen langt mindre. En dansk kvinde kan i dag forventes at blive 83,6 år, en svensk kvinde 84,7 år og en norsk kvinde 84,68 år.

You might be interested:  Hvornår Kom Det Første Juletræ Til Danmark?(Løse)

Hvor mange øer i Sverige?

Sveriges hovedstad hedder Stockholm. Den ligger på den svenske østkyst, hvor søen Mälaren løber ud i Østersøen. Stockholm består af 14 øer, forbundet af 56 øer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *