Hvordan Får Jeg Min Kæreste Til Danmark?(Løse)

Krav til jer begge

 1. I skal have et gyldigt ægteskab eller fast samliv.
 2. Ægteskabet eller samlivet skal være indgået efter jeres eget ønske.
 3. Ægteskabet eller samlivet må ikke være indgået kun for at opholdstilladelse.
 4. I skal begge være mindst 24 år.
 5. I skal opfylde integrationskravet.

Kan min kæreste bo i Danmark?

1. Kan din ægtefælle få opholdstilladelse i Danmark? Hvis din ægtefælle er nordisk statsborger, har han eller hun ubetinget ret til ophold i Danmark uden opholdstilladelse. Hvis din ægtefælle er EU-statsborger, har han eller hun ubetinget ret til opholdstilladelse i form af et såkaldt EF/EØS-opholdsbevis.

Hvordan kan jeg få min kæreste til Danmark?

Den danske statsborger, der søger om familiesammenføring, skal have mindst fem års uddannelse i Danmark. Den udenlandske ægtefælle skal kunne engelsk på et vist niveau eller bestå en prøve i Dansk 1. Den udenlandske ægtefælle skal have haft fuldtidsarbejde eller egen virksomhed i de seneste tre af fem år.

Hvordan får jeg min tyrkiske kæreste til Danmark?

Hvis du er statsborger fra et land i hovedgruppe 4, kan du som udgangspunkt få visum, hvis du er ægtefælle/fast samlever, barn under 18 år eller forælder til værten i Danmark.

You might be interested:  Hvor Mange Unge Har Stress I Danmark?(Løse)

Hvem må bo i Danmark?

Hvis man er tredjelandsstatsborger – dvs. statsborger i et land uden for Norden, EU/EØS samt Schweiz – skal man have en gyldig opholdstilladelse for at opholde sig lovligt i Danmark. I stedet skal man have et gyldigt visum, med mindre man er statsborger i et land, som ikke behøver visum for at besøge Danmark.

Kan man bare flytte til Danmark?

Hvis jeg flytter til Danmark Du kan registreres som tilflyttet Danmark fra udlandet i CPR, hvis: du allerede opholder dig i Danmark og skal opholde dig her i landet i over 3 måneder, du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark, og. du har lovligt ophold i Danmark.

Kan min engelske kæreste flytte til Danmark?

Efter midnat 29. marts er det ved no deal for sent at få en britisk kæreste til at flytte til Danmark under de særlige EU-regler, der giver rig mulighed for at bevæge sig på tværs af grænserne. Efter skæringstidspunktet vil det være udlændingelovens almindelige regler, som ifølge lovforslaget vil være gældende.

Hvordan får man permanent opholdstilladelse i Danmark?

Du skal opfylde alle grundlæggende betingelser for at få permanent opholdstilladelse.

 1. Du skal være over 18 år.
 2. Du skal fortsat opfylde betingelserne for din nuværende opholdstilladelse.
 3. Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år.
 4. Du må ikke have begået visse former for kriminalitet.

Hvordan får man arbejdstilladelse i Danmark?

Hvis du ønsker at søge om opholds- og arbejdstilladelse, skal du som udgangspunkt indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et visumansøgningscenter (VFS).

Hvem har ret til familiesammenføring?

Hvem kan få familiesammenføring?

 • Ægtefæller og faste samlevere. Ægtefæller og faste samlevere kan søge om familiesammenføring og derved opholdstilladelse på baggrund af de gældende regler om ægtefællesammenføring.
 • Børn under 15 år.
 • Børn mellem 15 og 18 år.
 • Øvrige familiemedlemmer.
You might be interested:  Hvilken Bank Er Den Største I Danmark?(Løsning fundet)

Kan jeg få min russiske kæreste til Danmark?

Udlændingemyndighederne kan desuden give visum til ægtefæller, faste samlevere og kærester samt mindreårige børn af danske statsborgere, som er fast etableret i udlandet (udlandsdanskere).

Kan en tyrker rejse til Danmark?

Indehavere af tyrkiske diplomatpas, servicepas og specialpas (grønne pas) kan indrejse i op til 90 dage i Danmark og Island uden visum. Du kan læse om regler og procedurer for ansøgning om visum til Danmark og resten af Schengen-området på Ambassadens engelsksprogede side om visum til Danmark.

Hvem skal søge visum til Danmark?

Hvis du er statsborger i et visumpligtigt land, og du ønsker at opholde dig i Danmark i en kortere periode, skal du normalt have et visum. Et visum giver dig normalt ret til ophold i hele Schengenområdet i op til 90 dage. Ønsker du at opholde sig i Danmark i længere tid, skal du ansøge om en opholdstilladelse.

Kan svensker bo i Danmark?

Hvis du er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, kan du frit indrejse, bo, studere og arbejde i Danmark. Du behøver altså ikke visum eller opholdstilladelse. Som nordisk statsborger kan du rejse ind i Danmark uden pas.

Hvor meget skal man tjene som udlænding?

Det er et krav, at du er blevet tilbudt et arbejde med en årlig løn på mindst 445.000 kr. Du kan ikke få tilladelse efter beløbsordningen, hvis du er blevet tilbudt arbejde til en lavere løn end denne beløbsgrænse. Kravet om en årlig løn på mindst 445.000 kr. skal være opfyldt, selv om du holder ferie uden løn.

Kan folk fra Ukraine arbejde i Danmark?

Mange udlændinge kan uden videre bo og arbejde i Danmark. Nogle skal dog have opholds- og arbejdstilladelse – det gælder bl. a. ukrainske, armenske og georgiske borgere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *